• استان اردبیل
    آموزشگاه علمی آزاد دانش پژوهان
    نشانی: اردبیل، خیابان دانشگاه،‌ روبروی ستاد نیروی انتظامی

    نام نماینده: حسن نوعی اقدم

    تلفن: ۰۴۵۳۳۵۱۱۳۱۳ – ۰۹۱۴۴۵۱۴۳۶۳