نماینده گرامی! با عضویت در سایت ریاضیات کانگورو...

  • دانش آموزانِ خود را برای شرکت در روز و مسابقۀ ریاضیات کانگورو ثبت نام کنید.
  • فراخوان ها و برنامه های ریاضیات کانگورو را دنبال کنید
  • کارنامه دانش آموزان خود را از سایت دریافت کنید.