راهنمای ثبت‌نام گروهی

 راهنمای ثبت‌نام مدارس در نهمین دورۀ روز و مسابقۀ ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷

 

شرایط و ضوابط ثبت‌نام:

  • تمامی مدارس و مراکز آموزشی سراسر کشور در همۀ مقاطع می‌توانند دانش‌آموزان خود را ثبت‌نام کنند.
  • مراکز آموزشی برای انجام ثبت‌نام اولیه تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند.
  • برای ثبت‌نام اولیه نیاز به هیچ پرداختی نبوده و ارسال فرم ثبت‌نام اولیه به نمایندۀ همان شهر (در صورت وجود) کفایت می‌کند.
  • در صورتی که در شهر شما نمایندگی وجود ندارد، فرم ثبت‌نام اولیه را به دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو ارسال کنید.
  • هزینۀ ثبت‌‌نام به ازای هر دانش‌آموز ۱۵۰۰۰ تومان است.
  • هر مرکز آموزشی که بیش از ۳۰ نفر را ثبت‌نام کند، محل برگزاری آزمون برای دانش‌آموزان خود خواهد بود.
  • مدارس و مراکز آموزشی که قصد ثبت‌نام بیش از ۳۰ دانش‌آموز را دارند، بعد از کسر هزینۀ عوامل اجرایی (۳۰۰۰ تومان)، به ازای هر دانش‌آموز ۱۲۰۰۰ تومان پرداخت می‌کنند.
  • در صورتی که تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نامی یک مرکز آموزشی، کمتر از ۳۰ نفر باشد، شرکت کنندگان به نزدیک‌ترین محل برگزاری متمرکز مسابقه ریاضیات کانگورو که متعاقباً اعلام خواهد شد معرفی می‌شوند.
  • مهلت تکمیل ثبت‌نام و پرداخت هزینه تا ۲۰ اسفندماه تمدید شد. این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.

 

مراحل ثبت‌نام:

 

ثبت‌نام اولیه


هر مدرسه و مراکز آموزشی که قصد دارد دانش‌آموزان خود را در روز و مسابقۀ ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷ ثبت‌نام کند، باید فرم ثبت‌نام اولیه را تکمیل کرده و به نمایندگی شهر خود تحویل داده یا از طریق پست، نمابر یا ایمیل به دبیرخانه ریاضیات کانگورو ارسال کند.

 

تکمیل ثبت‌نام

 

تکمیل فرایند ثبت‌نام در استان‌ها و شهرهایی که نمایندگی ریاضیات کانگورو دارند به وسیلۀ نمایندگی‌ها انجام می‌شود. مدارس در این استان ها و شهرها باید اسامی دانش‌آموزان متقاضی را در فایل اکسل طبق فایل نمونه وارد کنند و همراه با شهریۀ مشخص شده به نمایندگی تحویل دهند.

فرایند ثبت‌نام در تهران و شهرهایی که نمایندگی ندارند از طریق خود مدرسه پس از دریافت نام کاربری و کلمۀ عبور انجام خواهد شد. این مدارس نیز باید اسامی دانش‌آموزان متقاضی را در فایل اکسل زیر وارد کنند و در سامانه بارگذاری کنند. 

 

مشاهدۀ فهرست نمایندگان

 

دریافت فایل اکسل نمونه

 

مدارس و مراکز آموزشی تا ۲۰ اسفندماه فرصت دارند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

 

بستۀ الکترونیکی فراخوان ثبت نام

 

 دریافت - دفترچۀ راهنمای نهمین دورۀ روز و مسابقۀ بین‌المللی ریاضیات کانگورو در ایران

دریافت – پوستر نهمین دورۀ روز و مسابقۀ بین‌المللی ریاضیات کانگورو در ایران