پوستر هفتمین دورۀ روز و مسابقۀ بین المللی کانگورو 2015 منتشر شد

  • 1393/10/21

 

مدارس و مراکز آموزشی که مایل به دریافت نسخۀ چاپی این پوستر می باشند، با دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو در ایران تماس بگیرند.

 

دیدگاه های کاربران