تمدید مهلت ثبت نام در روز و مسابقۀ کانگورو

  • 1393/12/05

 

مهلت ثبت نام مدارس و مراکز آموزشی در هفتمین دورۀ روز و مسابقۀ ریاضیات کانگورو تا نیمه اسفند ماه تمدید شد،

مدارس و مراکز آموزشی که هنوز اطلاعات دانش آموزان خود را در سایت ثبت نکرده اند؛ یا هنوز فرم ثبت نام خود را ارسال نکرده اند تا تاریخ 93/12/15 فرصت دارند تمامی مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.

 

 

دیدگاه های کاربران