آغاز کنگرهٔ جهانی کانگورو بدون مرز در کشور سوئد

  • 1394/07/23

امسال کشور سوئد میزبان کنگرهٔ جهانی «کانگورو بدون مرز» است. این کنگره از دیروز با حضور کارشناسان برجستهٔ ریاضی از کشورهای عضو برنامهٔ جهانی کانگورو آغاز  شده و به مدت یک هفته ادامه دارد. شرکت کنندگان در این گردهمایی ضمن بررسی و انتخاب مسئله‌های مسابقهٔ ریاضیات کانگورو ۲۰۱۶، به همفکری و تبادل نظر دربارهٔ گسترش و ترویج ریاضیات در دنیا می‌پردازند. 

کنگرهٔ جهانی کانگورو بدون مرز از سال ۱۹۹۶ تا کنون هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. کشور ایران از سال ۲۰۰۹ که به عضویت انجمن جهانی کانگورو بدون مرز درآمد تقریباً هر سال نماینده‌ای را به این کنگره اعزام کرده است. امسال خانم دکتر سپیدهٔ چمن‌آرا دبیر علمی دبیرخانهٔ ریاضیات کانگورو در ایران در این گردهمایی شرکت کرده است.

 

 

 

 

  

دیدگاه های کاربران