برگزاری سومین کارگاه آموزش راهبردهای حل مسئله با تمرکز بر ریاضیات کانگورو

  • 1394/09/10

سومین کارگاه «آموزش راهبردهای حل مسئله با تمرکز بر ریاضیات کانگورو» ویژهٔ معلمان ریاضی ابتدایی و دورهٔ اول متوسطه روز شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ با شرکت ۳۲ معلم ریاضی منطقهٔ دو شهر تهران برگزار شد. این کارگاه به همت مؤسسهٔ فرهنگی فاطمی و دبیرخانهٔ ریاضیات کانگورو و همکاری مجتمع آموزشی دکتر هشترودی برگزاری به مدت چهار ساعت برگزار شد. مدرس این کارگاه آقای دکتر خسرو داودی (عضو گروه ریاضی دفتر تألیف های درسی و یکی از اعضای کمیتهٔ علمی دبیرخانهٔ ریاضیات کانگورو در ایران) ضمن اشاره به مباحث نظری حل مسئله در آموزش ریاضیات٬ با ارائهٔ مثال‌های فراوان از مسئله‌های ریاضیات کانگورو به تشریح راهبردهای مختلف حل مسئله و چگونگی بکارگیری آن‌ها در کلاس درس پرداختند. در ادامهٔ این کارگاه شرکت کنندگان ضمن آگاهی از فلسفه و فرهنگ ریاضیات کانگورو٬ با نقش آن در تقویت توانایی دانش آموزان در حل مسئله‌های ریاضیات آشنا شدند.

ضمناً به شرکت کنندگان در این کارگاه از طرف مؤسسهٔ فرهنگی فاطمی کتاب «طرح درس ریاضیات کانگورو»، کتاب «زنگ حل مسئلهٔ ریاضیات کانگورو» و گواهی شرکت در کارگاه اهدا شد. 

لازم به توضیح است سلسله کارگاه‌های آموزش راهبردهای حل مسئله بخشی از برنامهٔ آموزش و ارتقاء معلمان ریاضی است که دبیرخانهٔ ریاضیات کانگورو در مؤسسهٔ فرهنگی فاطمی با جدیت به دنبال انجام آن است. پیش از این نیز دو کارگاه یکی با همکاری مجتمع آموزشی رهیار در منطقهٔ پنج تهران و دیگری با همکاری خانهٔ ریاضی کردستان در شهر سنندج برگزار شده است.    

دبیرخانهٔ ریاضیات کانگورو از مدارس و مراکز آموزشی دیگری که تمایل دارند در برگزاری کارگاه‌های آموزشی همکاری کنند، دعوت می‌کند درخواست خود را به این دبیرخانه ارسال کنند.