اضافه شدن چهار سؤال به سؤال‌های انتخاب شده ‌‌برای ارائه به کنگره جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷

  • 1395/05/30

کمیتهٔ علمی دبیرخانه ریاضیات کانگورو پس از بررسی مجدد سؤال‌های دریافتی در طرح  فراخوان عمومی طراحی سؤال برای ارائه به کنگره جهانی کانگورو بدون مرز، چهار سؤال به سؤال‌های قبلی خود اضافه کرد لذا فهرست به روز شده سؤال‌های انتخاب شده به شرح زیر می‌باشد:

 

موضوع سؤال‌های دریافت شده سؤال‌های انتخاب شده
اعداد 24 11
استدلال 39 14
هندسه 34 15
جبر 23 7

 

اسامی طراحان سؤال:

 

ردیف نام و نام خانوادگی استان تعداد سؤال‌های انتخاب شده
1 یوسف جبرئیلی اصل اردبیل 1
2 تورج لامعی آذربایجان شرقی 1
3 نگار نصرالله زاده آذربایجان شرقی 2
4 افشین بهمرام آذربایجان شرقی 4
5 علی رضا شیروانی تهران 1
6 بهمن کاظمی دولابی تهران 1
7 مرتضی سلیمی تهران 5
8 هوشمند حسن نیا رودینه تهران 2
9 مرتضی ثقفیان تهران 5
10 سپیده چمن آرا تهران 1
11 محرم ایردموسی تهران 2
12 شهاب شامرانی تهران 2
13 حمیدرضا زیارتی تهران 4
14 معصومه نظام خیرآبادی خراسان رضوی 1
15 سکینه کاظمی زنجان 2
16 علی میرزایی کرمان 1
17 حمید امیری حسن آباد کرمان 2
18 مریم ذبیح الله کرمان 1
19 خلیل عالی گلستان 2
20 سیده الهام مهری مازندران 1
21 فریبا سروری مازندران 2
22 حامد یزدان نجات مازندران 3
23 حسن کفاش امیری مازندران 1

 

به این ترتیب از مجموع 120 سؤال ارسال شده به دبیرخانه 47 سؤال که حائز شرایط بودند به وسیلهٔ ۲3 طراح از ۸ استان کشور انتخاب گردید.

دبیرخانه ریاضیات کانگورو باردیگر از تمام عزیزانی که با ارسال سؤال های پیشنهادی خود با ما همراه بوده‌اند سپاسگزاری می‌نماید.