بیست و چهارمین کنگرهٔ جهانی کانگورو بدون مرز

  • 1395/08/09

امسال کشور اوکراین میزبان کنگرهٔ جهانی «کانگورو بدون مرز» است. این کنگره که از روز چهارشنبه ۵ آبان در کشور اوکراین آغاز شده بود، امروز به کار خود پایان می‌دهد.

این کنگره هر سال با حضور کارشناسان برجستهٔ ریاضی از کشورهای عضو برنامهٔ جهانی کانگورو برگزار می‌شود. شرکت کنندگان در این گردهمایی ضمن بررسی و انتخاب مسئله‌های مسابقهٔ ریاضیات کانگورو دوره بعد، به همفکری و تبادل نظر دربارهٔ گسترش و ترویج ریاضیات در دنیا می‌پردازند. 

کنگرهٔ جهانی کانگورو بدون مرز از سال ۱۹۹۶ تا کنون هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. کشور ایران از سال ۲۰۰۹ که به عضویت انجمن جهانی کانگورو بدون مرز درآمد تقریباً هر سال نماینده‌ای را به این کنگره اعزام کرده است. امسال نیز خانم دکتر سپیده چمن‌آرا دبیر علمی دبیرخانهٔ ریاضیات کانگورو در ایران در این گردهمایی شرکت کرده است.

 

 

 

دیدگاه های کاربران