در فاصلۀ ۸ هفته مانده تا جشنوارۀ ریاضیات کانگوروی ۹۸ می‌توانید هر هفته در یک چالش آنلاین شرکت کنید تا با سوالات ریاضیات کانگورو بیشتر آشنا شوید.

همچنین با استفاده از امتیازهایی که در این چالش‌ها کسب می‌کنید می‌توانید جایزه دریافت کنید.