ششمین گروه دریافت‌کنندگان جایزه در مینی مسابقه‌های کانگورو

فهرست زیر نام دوستانی است که در مینی‌مسابقه‌های کانگورو شرکت کرده و با کسب امتیاز لازم مؤفق به دریافت جوایز انتخابی خود شده‌اند.

ضمن تبریک به این عزیزان، باز هم یادآوری می‌کنیم که هریک از دانش‌آموزان پایه ۱ تا ۹ می‌توانند در مینی‌مسابقه‌های سایت ریاضیات کانگورو شرکت کنند.

 

  ردیف نام و نام خانوادگی پایه جایزه
۱ پارسا پورنوری پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۲ سید ابوالفضل متمکن دوم دبستان  بازي جور کانگورو
۳ آرتین سید حسینی اول دبستان  بازي جور کانگورو
۴ هستی مهذبیه اول دبستان  بازي جور کانگورو
۵ نفس محمدی اول دبستان  بازي جور کانگورو
۶ آوا رضائی اول دبستان  بازي جور کانگورو
۷ بردیا نصیری ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۸ پریا ایمانی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۹ علی بحرينيان ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۰ ارسطو مظفری دوم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۱ طاها رفیعی پور ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۲ امیر حیدری ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۳ پارسا معتمد ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۴ امیرحسین کشتکار ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۵ آریا شیخ ممو ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۶ محمد حسین رئیسی ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۷ امین افتخاری ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۸ امیرهادی بردستانی ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۹ امیر عباس احمدی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۰ امیر محمد خواجوی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۱ سپهر حیدری اول دبستان  بازي جور کانگورو
۲۲ فرزین هاشمی مقدم دوم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۳ آیدین مرادی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۴ آروین امیر حسینی ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۵ امیر حسین پیرمحمدی سوم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۶ پارسا صفوی ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۷ آریا قاسمی رزوه اول دبستان  بازي جور کانگورو
۲۸ ساجده سلطانی رنانی ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۹ کیانا دبستان اول دبستان  بازي جور کانگورو
۳۰ فاطمه عابدینی دوم دبستان  بازي جور کانگورو
۳۱ پوریا صدقی نهم  بازي جور کانگورو
۳۲ نگار کاظم زاده هفتم  بازي جور کانگورو
۳۳ رضا قاسمی هشتم  بازي جور کانگورو
۳۴ سید مهدی اعتراف اسکویی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۳۵ ایمان سنائی چهارم دبستان  بازي جور کانگورو
۳۶ آیدین فضل الهی سوم دبستان  بازي جور کانگورو
۳۷ سیده زهره اعتراف هفتم  بازي جور کانگورو
۳۸ محمد متین جعفری دلیگانی چهارم دبستان  بازي جور کانگورو
۳۹ رادین علی خانی سوم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۰ محمد پارسا محسنی گرده کوهی دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۱ امیر علی خانبازی  عمله دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۲ شیرین دلبوت اول دبستان بسته تک‌ستاره
۴۳ محمد آرشام چاله چاله چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۴ حسین آخوندعلی چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۵ هومن اسمعیلی دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۶ محمدیاسین صالحی پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۷ حامد هدایت پور دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۸ علیرضا زارعی پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۹ حسین عزیزی پور دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۰ محمد مهدی میرزایی حتکنی هفتم بسته تک‌ستاره
۵۱ آیدین مختاریان دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۲ علی اسلامی هفتم بسته تک‌ستاره
۵۳ محمد آذری ششم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۴ دینا حق شناس چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۵ آرین انصاری چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۶ رهام شایان شریف دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۷ هیراد سعیدی اول دبستان بسته تک‌ستاره
۵۸ سامان سابقی طهرانی دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۹ پارسا زندیه چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۶۰ سید مصطفی اعتراف اسکویی هفتم بسته تک‌ستاره
۶۱ ایلیا حامدی بصیر چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۶۲ روشنک مهرنیا اول دبستان بسته تک‌ستاره
۶۳ علی میرزایی نهم بسته تک‌ستاره
۶۴ زهرا ملکی پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۶۵ مهیار علائی اول دبستان بسته تک‌ستاره
۶۶ احسان نایبی هشتم بسته تک‌ستاره
۶۷ رایان ذکاوت زاده سوم دبستان بسته تک‌ستاره
۶۸ شایان علی نژاد چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۶۹ فاطمه خلیلی سوم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۰ امیرحسین خلیلی تیرتاشی چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۱ محی الدین فرزانه هشتم بسته تک‌ستاره
۷۲ محمد رضا وطنی پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۳ علی اکبرزاده ششم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۴ رایا کوهستانی اسیق سو دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۵ مرضیه اسماعیلی هشتم بسته تک‌ستاره
۷۶ امیررضا میرزاده پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۷ فراز حاج هاشمی چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۸ احمد رضا کارگران اول دبستان بسته تک‌ستاره
۷۹ راستین صفامنصوری دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۸۰ آراد عالی خانی اول دبستان بسته تک‌ستاره
۸۱ پارمیس میرزایی پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۸۲ رادین نیک اقبالی سوم دبستان بسته تک‌ستاره
۸۳ آرتین خان محمدی فرد اول دبستان بسته تک‌ستاره
۸۴ شایان معقولی دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۸۵ همایون حق پرست چهارم دبستان  بسته دو ستاره
۸۶ تایماز جاویدی چهارم دبستان  بسته دو ستاره
۸۷ اشکان طلائی سوم دبستان  بسته دو ستاره
۸۸ ملیکا دلبر چهارم دبستان  بسته دو ستاره
۸۹ مهرپو مقدسی بروجنی پنجم دبستان  بسته سه ستاره
۹۰ آراد حسین پور سوم دبستان  بسته سه ستاره
۹۱ محمد سبحان سرمدیان سوم دبستان  بسته سه ستاره
۹۲ امیرحسین صادقی پنجم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۳ باربد رحمانی اول دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۴ رادوین حسینی سوم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۵ بردیا دانا فرد سوم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۶ ارس گشایشی سوم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۷ امیر علی عزت ور چهارم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۸ مرتضی ضیاحیدری هشتم  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۹ احسان امیری چهارم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۱۰۰ محمد رضائی والا پنجم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۱ محمد امین ظهیری فرح دوم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۲ یزدان روشن سوم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۳ مهبد پور صلعی پنجم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۴ رادین طاهر سیما اول دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۵ امیر محمد نایب فرد اول دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۶ ایلیا کاظمی اول دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۷ هستی حسنلو چهارم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۸ کیانا کریمی سوم دبستان  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۰۹ پرهام نوروزی اول دبستان  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۱۰ سارا دهدشتی اصل پنجم دبستان  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۱۱ محمدامین قبادی پنجم دبستان  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۱۲ بکتاش دلشاد سوم دبستان  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۱۳ دانیال دهقان سوم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۱۴ باربد باب المراد پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۱۵ محمد احمدیان شالچی پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۱۶ زهرا حق شناس پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۱۷ سروش نصرتی دوم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۱۸ امیر علی کلانتر دوم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۱۹ نیما اکبری ششم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۲۰ هدیه جلیلی چهارم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۲۱ علی دهدشتی ششم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۲۲ ایمان بحرينيان ششم دبستان بسته سه جلدی قصه های من و بابام
۱۲۳ سالار عابدی اول دبستان بسته سه جلدی قصه های من و بابام
۱۲۴ شایان فرهادی ششم دبستان کتاب ابن سینا
۱۲۵ اباالفضل منظوری امامزاده ششم دبستان کتاب بیرونی
۱۲۶ آروین طلائی اول دبستان کتاب خوارزمی
۱۲۷ سروین ملکانی نژاد سوم دبستان کتاب فرديناند ماژلان
۱۲۸ رضا ابوترابی پنجم دبستان کتاب لئوناردو داوينچی
۱۲۹ علیرضا ابوالفتحی سوم دبستان کتاب لئوناردو داوينچی
۱۳۰ سید محمد طاها هاشمی پنجم دبستان کتاب لئوناردو داوينچی
۱۳۱ ملیحه تولن اول دبستان کتاب لئوناردو داوينچی
۱۳۲ آرتان صفری اول دبستان کتاب نيل آمسترانگ
۱۳۳ عرفان گلشن پژوه نهم کتاب نيل آمسترانگ
۱۳۴ مسیح حاتمی هفتم کتاب نيل آمسترانگ
۱۳۵ آرتین تقی ئی چهارم دبستان کتاب ولفگانگ موتسارت
۱۳۶ آرنوش عاشوری مقدم سوم دبستان کتاب هلن کلر
۱۳۷ فاطمه خوریانی نهم کتاب آلبرت اینشتین
۱۳۸ حسین هاشمی پور چهارم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۳۹ محمد متین ظهیری فرح هفتم کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۰ سیدمتین لطیفی پنجم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۱ ارس گشایشی سوم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۲ رادین فتاحی سوم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۳ مهرداد پورکهن چهارم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۴ آلپر رونی سوم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۵ یزدان روشن سوم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۶ سالار مکاری هفتم کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۷ احمد رضا مردانی بلداجی ششم دبستان کتاب توماس آلوا اديسون
۱۴۸ نوید عمو زاده پنجم دبستان کتاب توماس آلوا اديسون
۱۴۹ امیر محمد بابایی پور ششم دبستان کتاب مارکو پولو
۱۵۰ محمد رفعتی خواه ششم دبستان کتاب مارکو پولو
۱۵۱ علی ربانی اول دبستان  کتاب درباره‌ی آب و هوا
۱۵۲ امیر حسین کریمی اول دبستان  کتاب درباره‌ی خزندگان
۱۵۳ رادین علی خانی سوم دبستان  کتاب درباره‌ی خزندگان
۱۵۴ کسری ابراهيمي مقدم اول دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۵۵ محیا جانباز اول اول دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۵۶ هادی مکوند حسینی پنجم دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۵۷ آرتین شازاد اول دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۵۸ محیا جانباز اول اول دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۵۹ رهام غلامی دوم دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۶۰ یارا تاجیک اول دبستان کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۱۶۱ ارشن پیرنیاکان ششم دبستان کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۱۶۲ معصومه پولادی اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۳ ابوالفضل پورمحمدخدابنده اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۴ طاهره حسینی سوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۵ طنین تاجیک اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۶ امین آخوندی ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۷ هلیا معتمدی اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۸ سید امیر رضا رضوی دوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۹ محمد مهدی صالحی پنجم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۷۰ بهراد بسام دوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۷۱ نامی منشئی سوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۲ علیرضا آخوندی ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۳ کیان سلیمانی سوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۴ رهام شایان شریف دوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۵ محمد جواد موذنی سوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۶ مارینا طالب زاده دوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۷ نادیا محمدزاده اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۸ ریحانه صفرزاده سوم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۷۹ عرفان محسنی ششم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۸۰ محمد صمدی سوم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۸۱ مهرشاد دورودیان پنجم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۸۲ محمد علی اجلال نوبریان اول دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۸۳ پوریا شایان نژاد دوم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۸۴ رادین جریره ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۸۵ اسحاق شادکام هشتم کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۸۶ آیدا نجفی ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۸۷ طهورا برم چهارم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۸۸ مریم حقیقت ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۸۹ علی صفری ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۹۰ ایلین محسنی اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۹۱ مریم چراغی هفتم کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۹۲ امیررضا قنبری هفتم کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۹۳ ملیسا طالب زاده هفتم کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۹۴ امین نصر هفتم کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۱۹۵ محمد قلیچ نهم کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۱۹۶ علیرضا فرجامی هفتم کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۱۹۷ مریم شبستری هشتم کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۱۹۸ محمد آهنگر اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۱۹۹ صنم محمدپور هشتم کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۲۰۰ مبینا کم نهم کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۲۰۱ مهدی حاجیان نهم کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۲۰۲ عباس رجبی هشتم کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۲۰۳ خدیجه قاضی نهم کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۲۰۴ علی صالحی نهم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰۵ زهرا شجاع نهم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰۶ بارمان احمدی سوم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰۷ بهراد تقی ئی دوم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰۸ علی جیت ساز هشتم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰۹ رستا جاهد چهارم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۰ آرتان صفری اول دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۱ آبتین غفور زاده پنجم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۲ هلنا شریفیان اول دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۳ صبا مولایی ششم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۴ زهرا حیدری هشتم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۵ درسا ملک زاده ششم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۶ محمد رضا ناصری نهم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۷ تارا مقبول هشتم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۸ سید محمد امین رجایی هفتم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۹ مهدیه آراسته هشتم کتاب مترو تجریش
۲۲۰ محمدجواد عرب نهم کتاب مترو تجریش
۲۲۱ ارسام بهنام فر سوم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۲ فرنگیس کلانتر چهارم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۳ مریم بحرينيان ششم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۴ رسا نصرالله زاده سوم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۵ محسن بیگی ششم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۶ رادین نیک اقبالی سوم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۷ محمد ابراهیم کنی ششم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۸ کیان کاویانی چهارم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۹ امیر محمد انصاری فیض آبادی هشتم کتاب مترو تجریش
۲۳۰ امیر حسین هوشمند ششم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۳۱ مبینا بیک پور چهارم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۳۲ سید محمد محسنی زنوزی سوم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۳۳ مهدی قدیری چهارم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۳۴ پارمیس میرزایی پنجم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۳۵ صدف مولایی هفتم کتاب معماهای شهرزاد
۲۳۶ زهرا پورمحمدخدابنده سوم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۳۷ امیرمرتضی رضائی هفتم کتاب معماهای شهرزاد
۲۳۸ صدرا محبی هفتم کتاب معماهای شهرزاد
۲۳۹ علی سلیمانی چهارم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۰ هلیا سادات موسوی مهربان ششم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۱ ستایش سینامهر چهارم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۲ آرش رضایی نهم کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۳ آبتین طاهری دوم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۴ آبتین یوسفی پنجم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۵ هیراد جهانگیر ششم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۶ آرش نصرتی ششم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۷ محمد رضا رضایی ششم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۸ فاطمه سراوانی هشتم کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۹ محمد حسین مجید پنجم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۵۰ حسن براتی هشتم کتاب معماهای شهرزاد
۲۵۱ کیمیا مشهدی زاده دوم دبستان کتاب کلاغ سیاه به سفر می رود
۲۵۲ فاطمه رحمتی ششم دبستان کتاب کلاغ سیاه به سفر می رود
۲۵۳ آروین علائی اول دبستان کتاب خوابی پر از گوسفند
۲۵۴ راستین صفامنصوری دوم دبستان کتاب خوابی پر از گوسفند
۲۵۵ سهیل رفیعی سوم دبستان کتاب شنگال
۲۵۶ علیرضا ملک جعفریان چهارم دبستان  لیوان کانگورو
۲۵۷ عرفان گلکار نهم  بازي جور کانگورو/ کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۲۵۸ حسین انبیایی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو/ کتاب مترو تجریش
۲۵۹ پارسا صادقی ششم دبستان  بازي جور کانگورو/ کتاب معماهای شهرزاد
۲۶۰ امیر رضا گورکانی چهارم دبستان  بسته دو ستاره/ بازي جور کانگورو
۲۶۱ سام نثاروند چهارم دبستان  بسته دو ستاره/ بازي جور کانگورو
۲۶۲ ایلیا تیموری چهارم دبستان  بسته دو ستاره/کتاب آلبرت اينشتين
۲۶۳ پارسا۸۳ ملکی پنجم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰/ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸/ کتاب معماهای شهرزاد
۲۶۴ سانیا موسوی پنجم دبستان  کتاب مترو تجریش/ بازي جور کانگورو/ کتاب شنگال
۲۶۵ محمد طاها کالاشی پنجم دبستان  کتاب مترو تجریش/ کتاب ابن سینا
۲۶۶ محمدرضا جعفرپور چهارم دبستان بازي جور کانگورو/ کتاب  آلبرت اينشتين
۲۶۷ سید مهدی هاشمی چهارم دبستان کتاب ابن سینا/ کتاب آلبرت اينشتين
۲۶۸ محمدمهدی دستار چهارم دبستان کتاب آلبرت اينشتين/ بازي جور کانگورو/کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۲۶۹ سیدمحمدامین حسینی پنجم دبستان کتاب توماس آلوا اديسون/ بازي جور کانگورو
۲۷۰ آرین نورفرد دوم دبستان کتاب توماس آلوا اديسون/ کتاب آلبرت اينشتين/ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۷۱ پوریا زارعی ششم دبستان کتاب خوارزمی/کتاب ابن سینا/ بازي جور کانگورو
۲۷۲ پارمیدا رجب زاده سوم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال/ بازي جور کانگورو
۲۷۳ سید محمد جواد ملک جعفریان هفتم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال/ کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۲۷۴ ملینا شهاب احمدی دوم دبستان کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ/ بازي جور کانگورو
۲۷۵ پارسا یوسفی پنجم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون/ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۷۶ محمد پوریا محسنی گرده کوهی دوم دبستان کتاب درباره‌ی آب و هوا/ کتاب آلبرت اينشتين
۲۷۷ محمد صادق حکیمی ششم دبستان کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین/ کتاب معماهای شهرزاد
۲۷۸ سوفیا رمضانیان اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲ / کتاب خوابی پر از گوسفند
۲۷۹ ابوالفضل رحیم پور اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲/ بسته تک‌ستاره
۲۸۰ پدرام خلیلی چهارم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲/ کتاب آلبرت اينشتين/ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۲۸۱ آرش جعفریان اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲/ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۲۸۲ امیر حسین بهزادی پنجم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰/ کتاب آلبرت اينشتين
۲۸۳ احسان عطار هفتم کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰/ کتاب معماهای شهرزاد
۲۸۴ مبینا شهاب احمدی پنجم دبستان کتاب فرديناند ماژلان/ بازي جور کانگورو
۲۸۵ آرین علیپور پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها/ بازي جور کانگورو
۲۸۶ ستایش حیدری دوم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها/ بازي جور کانگورو
۲۸۷ حسن فریدونی پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها/ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۸۸ امیر عطا هادی اول دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من/ بازي جور کانگورو
۲۸۹ حمیدرضا رضایی ششم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من/ بازي جور کانگورو
۲۹۰ امیرحسین امیری پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه/ کتاب معماهای شهرزاد
۲۹۱ آرش طلائی سوم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها/ کتاب درباره‌ی جانوران/ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۲۹۲ امیر عباس آبسالان پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها – لبخند ماه/ کتاب ابن سینا
۲۹۳ شروین گودرزی پنجم دبستان کتاب لئوناردو داوينچی/ کتاب هلن کلر
۲۹۴ سوگل نوری پنجم دبستان کتاب لئوناردو داوينچی/ کتاب هلن کلر/ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۹۵ شهاب توانا چهارم دبستان کتاب مترو تجریش/ بازي جور کانگورو/ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۲۹۶ ماکان آزادی چهارم دبستان کتاب مترو تجریش/ بسته تک‌ستاره
۲۹۷ محمد حسین مجید پنجم دبستان کتاب مترو تجریش/کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۹۸ آیدا نجفی هفتم کتاب معماهای شهرزاد /کتاب مترو تجریش/ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۹۹ امیر حسین صحی پور پنجم دبستان کتاب معماهای شهرزاد/ بازي جور کانگورو
۳۰۰ ایمان سعیدی چهارم دبستان کتاب معماهای شهرزاد/ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها – لبخند ماه/ بازي جور کانگورو

 

 

 

 

کارنامه، گواهی حضور و دیپلم افتخار ۳۰٪ برتر دانش‌آموزان ارسال شد

دوستان و همراهان همیشگی سلام!

به اطلاع دانش‌آموزان، اولیای گرامی، مدیران و مسئولان برگزاری نهمین دورهٔ مسابقه ریاضیات کانگورو می‌رساند نسخه چاپی کارنامه، گواهی حضور و دیپلم افتخار ۳۰٪ برتر دانش‌آموزان برای مدارس و نمایندگی‌های ریاضیات کانگورو در سراسر کشور ارسال شد.

گواهی حضور برای تمام شرکت کنندگان در نهمین دورهٔ مسابقه ریاضیات کانگورو صادر شده است:

 دیپلم افتخار ۳۰٪ برتر به دانش‌آموزانی تعلق گرفته است که جز ۳۰٪ برتر استان در پایه خود باشند به شرطی که نمره آن‌ها از نمره میانگین کشوری در پایه خود بالاتر باشد :

• تقدیرنامه مراکز به پاس همکاری در برگزاری نهمین دورۀ مسابقه ریاضیات کانگورو به حوزه‌های برگزاری اهدا شده است:

 از آن‌جا که بسته‌ها از طریق پست پیشتاز ارسال شده است دانش‌آموزان برای دریافت کارنامه، گواهی حضور و دیپلم افتخار خود می‌توانند هفته آینده به مرکز ثبت‌نام خود مراجعه نمایند.

نتایج مسابقۀ ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷ اعلام شد

دریافت کارنامۀ مسابقۀ کانگورو ۲۰۱۷

دوستان و همراهان همیشگی سلام!

به اطلاع مدیران و مسئولان برگزاری نهمین دورۀ مسابقه ریاضیات کانگورو می‌رساند کارنامه دیجیتال دانش‌آموزان در پنل مدارس سایت در دسترس شما قرار گرفته است. 

مدارس شرکت‌کننده می‌توانند با وارد کردن نام کاربری و کلمۀ عبور خود که در زمان ثبت‌نام از دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو دریافت کرده بودند به سامانۀ خود وارد شده و کارنامۀ تمامی دانش‌آموزان را به صورت یک فایل دریافت کنند.

طبق اعلام قبلی، نسخه چاپی کارنامه، گواهی حضور و دیپلم افتخار ۳۰٪ برتر دانش‌آموزان تا پایان اردیبهشت برای مدارس ارسال خواهد شد.

دانش‌آموزان برای دریافت کارنامه خود باید به مرکز ثبت‌نام خود مراجعه نمایند. 

یادآور می‌شود گواهی حضور برای تمام شرکت کنندگان در مسابقه صادر خواهد شد و دیپلم افتخار ۳۰٪ برتر به دانش‌آموزانی تعلق خواهد گرفت که هم نمره آن‌ها از نمره میانگین کشوری در پایه خود بالاتر باشد و هم جز ۳۰٪ برتر استان در پایه خود باشند.

بن تخفیف سی‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اردیبهشت هر سال نوید برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی کشور را می‌دهد:
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و جشن سالیانه کتاب از چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، به مدت ۱۱ روز در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حال برگزاری است.

با شعار امسال نمایشگاه کتاب «یک کتاب بیشتر بخوانیم» همگام می‌شویم و تلاش خواهیم کرد که امسال یک کتاب بیشتر از پارسال بخوانیم.

مؤسسۀ فرهنگی فاطمی نیز مانند سال‌های گذشته در این رویداد بزرگ فرهنگی حضوری فعال دارد. این مؤسسه امسال با ۴۵۰ عنوان کتاب که ۸۲ عنوان از آن‌ها برای اولین‌بار در نمایشگاه بین‌المللی عرضه خواهد شد در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور یافته است.

انتشارات فاطمی در این نمایشگاه در ۲ سالن ناشران عمومی و ناشران کودک و نوجوان شرکت دارد.

کتاب‌های طوطی (بخش جدید کودک و نوجوان انتشارات فاطمی) با عرضۀ بیش از ۱۲۰ کتاب که ۳۴ عنوان آن چاپ اول است در بخش کتاب کودک و نوجوان در سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران حضور یافته است.

کتاب‌ طوطی با توجه به نیازهای واقعی کودکان و نوجوانان برای تمام گروه‌های سنی و در ۲ حوزۀ ادبیات داستانی و ادبیات غیر داستانی کتاب و محتوای خواندنی تولید می‌کند.

علاقه‌مندان به مجموعۀ قصه‌های من و بابام که خاطرۀ شیرین دوران کودکی بسیاری از مادران و پدران امروزی است می‌توانند نسخۀ رنگی این مجموعه را که برای اولین‌بار در این نمایشگاه عرضه می‌شود تهیه کنند.

خبر خوش  برای شرکت کنندگان در نهمین مسابقهٔ ریاضیات کانگورو:

با نشان دادن عکس و یا پرینت بن تخفیف کتاب در غرفه‌های انتشارات فاطمی علاوه‌بر تخفیف ویژه نمایشگاه از ۱۰٪ تخفیف بیشتر برخوردار خواهید شد.

فقط ۵ روز باقی مانده است این فرصت خوب و تکرار نشدنی را از دست ندهید.

برای دسترسی راحت‌تر و آشنایی بیشتر با کتاب‌ها روی پیوندهای زیر کلیک نمایید:

? تازه‌‌های انتشارات فاطمی

? لیست کتاب‌های موجود بهار ۹۶

? لیست کتاب‌های طوطی

وعده دیدار ما?:

? شهر آفتاب، ۲۳-۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

? سالن ناشران عمومی : سالن ۱A، راهرو ۱ ، غرفه ۶

? سالن ناشران کودک و نوجوان : سالن ۲B ، غرفه ۲۲۴

دفترچۀ سؤال‌‌ها، کلید مسئله‌‌ها و پاسخ تشریحی نهمین دورۀ ریاضیات کانگورو منتشر شد!

دوستان و همراهان همیشگی سلام!

همانطورکه می‌دانید دفترچۀ سؤال‌‌ها و کلید مسئله‌‌های نهمین دورۀ مسابقۀ ریاضیات کانگورو از ۱۰ اردیبهشت‌ از سایت ریاضیات کانگورو قابل دریافت است. برای برطرف شدن ابهامات احتمالی شما عزیزان پاسخ تشریحی سؤالات را نیز در سایت قرار دادیم.

نکته دیگر این‌که کارنامه، گواهی شرکت در مسابقه و دیپلم افتخار ۳۰٪ برتر دانش‌آموزان هم تا پایان اردیبهشت به مدارس ارسال خواهد شد و تا قبل از این زمان کارنامه دیجیتال دانش‌آموزان در پنل مدارس سایت در دسترس قرار خواهد گرفت.

یادآور می‌شود گواهی حضور برای تمام شرکت کنندگان در مسابقه صادر خواهد شد و دیپلم افتخار ۳۰٪ برتر به دانش‌آموزانی تعلق خواهد گرفت که هم نمره آن‌ها از نمره میانگین کشوری در پایه خود بالاتر باشد و هم جز ۳۰٪ برتر استان در پایه خود باشند.