کارت ورود به جلسۀ یازدهمین دورۀ جشنوارۀ بین‌المللی ریاضیات کانگورو صادر شد.

برای اطلاع از مکان دقیق برگزاری جشنواره باید کارت ورود به جلسه را دریافت کنید. برای این کار پس از ورود به حساب کاربری خود در سامانۀ مبنا، به صفحۀ ریاضیات کانگورو مراجعه کنید:

 https://mabna.fatemi.ir/v/event/c437e05433c898

? هدف از برگزاری جشنوارۀ ریاضیات کانگورو به کارگیری توانمندی دانش‌آموزان در حل خلاقانۀ مسئله است در راستای رویکرد ترویجی این جشنواه در حوزۀ ریاضی، ما به دنبال تشویق شما به فکر کردن و پاسخ دادن به تمام سؤالات هستیم؛ به همین‌خاطر با خیال راحت به تمام سؤالات پاسخ دهید. جشنوارۀ ریاضیات کانگورو نمرۀ منفی ندارد.

? فکر کردن به مسئله‌های کانگورو می‌تواند در خانه هم ادامه پیدا کند به ‌همین‌خاطر شرکت‌کنندگان می‌توانند دفترچۀ سؤالات را با خود ببرند.

? به همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای شرکت در این جشنواره الزامی است.

? زمان برگزاری: پنج‌شنبه ۲۹ فروردین‌ماه راس ساعت ۹ صبح

? مدت زمان پاسخ‌گویی: ۹۰ دقیقه