مؤسسۀ فرهنگی فاطمی

نمایندۀ رسمی انجمن جهانی کانگورو بدون مرز در ایران بوده و کلیۀ حقوق ریاضیات کانگورو در ایران متعلق به این مؤسسه است.

انجمن جهانی ریاضیات کانگورو بدون مرز

برای اطلاعات بیشتر به سایت جهانی ریاضیات کانگورو سر بزنید.

وسعت کانگورو

بیش از هفت میلیون دانش‌آموز در دنیا

دانشآموزان در روز جشنوارۀ ریاضیات کانگورو بازی میکنند، سرگرم میشوند، مسئله حل میکنند و به ریاضیات علاقهمند میشوند. در حال حاضر، بیش از هفت میلیون دانشآموز در جهان به همراه معلمان و والدینشان این روز را جشن میگیرند و در این روز فعالیتهای ریاضی متنوعی را برگزار میکنند. در جشنوارۀ ریاضیات کانگورو علاوه بر فعالیتهای شادیآفرین و تفریحات ریاضی، یک چالش نیز برگزار میشود.

هدف کانگورو

توانمندی دانش‌آموزان در حل خلاقانۀ مسئله

مسئلههای چالش کانگورو فقط برای سنجش آموختههای ریاضی دانشآموزان طراحی نشدهاند، بلکه هدف اصلی آنها بهکارگیری توانمندی دانشآموزان در حل خلاقانۀ مسئله است. در حقیقت دانشآموزان در جشنوارۀ ریاضیات کانگورو مسئلههایی را حل میکنند که جایشان در کلاسهای ریاضی مدرسه خالی است؛ مسئلههایی که دانشآموزان با حل آنها به قدرت تفکر و خلاقیت خود پی میبرند و از بهکارگیری توانمندیهای خود شادمان میشوند.

بزرگترین برنامۀ ترویج ریاضیات در دنیا

ریاضیات کانگورو یکی از بزرگترین برنامههای ترویج ریاضیات در دنیاست که با هدف ارتقای درک ریاضی دانشآموزان و رشد توانمندی آنان برای لذت بردن از فعالیتهای هوشمندانۀ ریاضی در بیش از ۸۰ کشور جهان برگزار میشود. روز ریاضیات کانگورو، در حقیقت روز جشن گرفتن برای ریاضیات است.

دفترچۀ راهنما

برای اطلاعات بیشتر دفترچۀ راهنمای ریاضیات کانگورو را مطالعه کنید.

کانگورو رقابتی نیست…

در ریاضیات کانگورو هیچکس بازنده نیست!

تمام دانشآموزان در هر سطحی میتوانند در آن شرکت کنند و همۀ شرکتکنندگان در آن برندهاند؛ هیچ کس در کانگورو بازنده نیست!

کانگورو صرفا دانشی نیست…

فقط به کمی فکر کردن و خلاقیت نیاز است!

محتوای علمی مسئلههای کانگورو پیچیده نیست و پاسخ دادن به آنها نیاز به آمادگی ویژهای ندارد، فقط به کمی فکر کردن و خلاقیت نیاز است!

اهداف ریاضیات کانگورو

• ایجاد فضایی شاد با هدف علاقهمند کردن دانشآموزان به ریاضیات
• رشد توانمندی دانش‌آموزان برای لذت بردن از فعالیتهای هوشمندانۀ ریاضی
• همگانی کردن فعالیتهایی که به ترویج ریاضیات بین دانشآموزان و معلمان کمک میکند
• تقویت اعتماد به نفس دانشآموزان در یادگیری ریاضیات و افزایش مهارت حل مسئله
• کمک به درک کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره

چگونه برگزار کنیم؟

ما برای برگزاری جشنوارۀ کانگورو در مدارس پیشنهاداتی داریم

معتبرترین المپیاد ریاضی…

IMO چیست؟!

مسابقات ریاضی بسیاری در سطح جهانی وجود دارد که معتبرترین آن‌ها المپیاد ریاضی بین المللی (IMO) است، که طولانی‌ترین قدمت در میان المپیادهای علمی را دارد. البته در IMO تنها شش نفر از بهترین دانش‌آموزان دبیرستانی هریک از کشورهای شرکت‌کننده حضور دارند، و این دانش‌آموزان در دو روز متوالی و هر روز، چهار ساعت و نیم، به حل شش مساله‌ی بسیار مشکل می‌پردازند. IMO از چند نظر بسیار مهم است؛ مثلاً، یافتن دانش‌آموزانی که در ریاضیات استعداد ویژه‌ای دارند، گسترده کردن تفکر ریاضی میان دانش‌آموزان در سنین پایین، ایجاد رقابت و انگیزه در میان بهترین‌ها و باز کردن درِ معتبرترین دانشگاه‌های جهان به روی بهترین‌های این مسابقه. با این حال، IMO تنها درصد کمی از دانش‌آموزان را درگیر می‌کند. در ایران هر سال حدود ۱۰ هزار نفر در المپیاد ریاضی شرکت می‌کنند.

تفاوت کانگورو و سایر برنامه‌ها…

چرا ریاضیات کانگورو؟!

ریاضیات کانگورو برنامه‌ای بسیار متفاوت با IMO است. از بعضی جهات این دو متضادند. ریاضیات کانگورو بیشتر به بازی شبیه است تا مسابقه. در جشنوارۀ ریاضیات کانگورو، دانش‌آموزان در همه سنین (از ۷ تا ۱۸ سال)، در شش گروه سنی مختلف، به حل ۲۴ یا ۳۰ سوال چندگزینه‌ای نسبتاً ساده در مدت ۹۰ دقیقه می‌پردازند. مهمترین تفاوت کانگورو با مسابقاتی شبیه IMO این است که کانگورو فقط برای دانش‌آموزان با استعداد ریاضی برگزار نمی‌شود؛ بلکه با هدف جذب دانش‌آموزان به ریاضیات و نشان دادن این مطلب به آن‌ها که ریاضیات می‌تواند جالب، مفید و حتی سرگرم‌کننده باشد، برگزار می‌شود. با اینکه، متأسفانه، تلقی عمومی این است که ریاضیات دشوار و بسیار انتزاعی است و اکثر مردم بختی برای یادگیری آن ندارند، تعداد شرکت‌کنندگان در ریاضیات کانگورو چیز دیگری را نشان می‌دهد. ریاضیات کانگورو، با بیش از هفت میلیون شرکت‌کننده و اینکه بخش عظیمی از دانش‌آموزان در مسئله حل کردن شرکت می‌کنند، به زدودن این تصور اشتباه دربارة ریاضیات کمک می‌کند.

تاریخچۀ ریاضیات کانگورو

در اوایل دهۀ ۹۰ میلادی دو معلم فرانسوی به نامهای «آندره دُلُدیک» و «ژان پیر بودین» به پاس خدمات ریاضیدان استرالیایی «پیتر اُ.  هولوران»، ریاضیات کانگورو را در فرانسه بنیان نهادند. این برنامه در چند سال اول در بیش از ۲۰ کشور اروپایی و سپس در  سراسر دنیا گسترش یافت. در ۱۷ ژانویهٔ سال ۱۹۹۵ «انجمن کانگورو بدون مرز» بهطور رسمی تأسیس شد و از سال ۱۹۹۶ کلیۀ کشورهای عضو این انجمن به صورت سالانه در گردهمایی انجمن کانگورو بدون مرز شرکت میکنند و با مشارکت یکدیگر، سؤالهای این برنامه را انتخاب میکنند. در حال حاضر ریاضیات کانگورو در بیش از ۸۰ کشور جهان برگزار میشود.

کشور ایران از سال ۲۰۰۸ به عضویت «انجمن کانگورو بدون مرز» در آمد و مؤسسۀ فرهنگی فاطمی به عنوان نمایندۀ رسمی این انجمن در ایران شناخته شد. دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو برگزاری این رویداد جهانی را در ایران بر عهده دارد. جشنوارۀ ریاضیات کانگورو از سال ۲۰۰۹ تاکنون هر سال در ایران برگزار شده است.

درخواست نمایندگی

دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو نمایندگی رسمی در شهرستان‌ها می‌پذیرد.

در هر استان

نمایندۀ استانی

آموزشگاه‌های علمی آزاد، خانه‌های ریاضیات و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی می‌توانند نمایندۀ دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو در استان خود باشند.

در هر شهرستان

نمایندۀ اجرایی

تمامی مراکز آموزشی می‌توانند نمایندۀ اجرایی ریاضیات کانگورو در شهرستان خود باشند.