نوشته‌ها

پنجمین گروه دریافت‌کنندگان جایزه در مینی مسابقه‌های کانگورو

فهرست زیر نام دوستانی است که در مینی مسابقه‌های کانگورو شرکت کرده و با کسب امتیاز لازم مؤفق به دریافت جوایز انتخابی خود شده‌اند. ضمن تبریک به این عزیزان، باز هم یادآوری می‌کنیم که هر یک از دانش آموزان پایه ۱ تا ۹ می‌توانند در مینی مسابقه‌های سایت ریاضیات کانگورو شرکت کنند.

ردیف نام و نام خانوادگی پایه جایزه
۱ محمدمبین فرودستان ۱ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲ علی صفری ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۳ محسن رفیع زاده ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۴ ستاره رئیس میرزایی ۱ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵ فاطمه محمودی ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۶ نگار کاظم زاده ۷ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۷ سهیل رفیعی ۳ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۸ آرتین زاهد ۳ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۹ علیرضا خوشوقت ۴ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۰ آرش محرابی ۱ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۱ محمد حسین فیض بخشیان ۹ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۲ مسیح شریفی ۷ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۳ فاطمه ابراهیمی ۵ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۴ آندیا عالی محمدی ۲ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۵ ایلیا بهرامی ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۶ پوریا عرب زاده ۸ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۷ درسا صفایانی ۲ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۸ فاضل عسکری ۴ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۹ میکائیل خزائنی ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰ آیدا نجفی ۷ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱ علی رمضانی ۹ کتاب معماهای شهرزاد
۲۲ محمد گلکار ۹ کتاب معماهای شهرزاد
۲۳ مصطفی مراتی ۷ کتاب معماهای شهرزاد
۲۴ آیسا نژادستاری ۲ کتاب معماهای شهرزاد
۲۵ عبدا… ظهرابی ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۲۶ آیدین فیض میری ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۲۷ سیدمحمد مهدی مصطفوی اصفهانی ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۲۸ امیر محمد امینی ۹ کتاب معماهای شهرزاد
۲۹ رادوین شکروی ۴ کتاب معماهای شهرزاد
۳۰ ستایش مردانی ۳ کتاب معماهای شهرزاد
۳۱ نجمه منصوری ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۳۲ آلپر رونی ۳ کتاب معماهای شهرزاد
۳۳ آرشام میرعنایت ۵ کتاب معماهای شهرزاد
۳۴ مبینا بیک پور ۴ کتاب معماهای شهرزاد
۳۵ پوریا عباس رادمقدم ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۳۶ مهدی فریادی ۷ کتاب معماهای شهرزاد
۳۷ دانیال نظامی ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۳۸ روژینا خسرونیا ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۳۹ حسین بهروز ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۴۰ صدف مولایی ۷ کتاب معماهای شهرزاد
۴۱ هلیا صابر قدیم ۴ کتاب معماهای شهرزاد
۴۲ نفس محمدی ۱ کتاب معماهای شهرزاد
۴۳ سپنتا رستم فرودي ۲ کتاب معماهای شهرزاد
۴۴ علیرضا ملک جعفریان ۴ کتاب معماهای شهرزاد
۴۵ مریم ولی ۷  کتاب مترو تجریش
۴۶ سید مهدی اعتراف اسکویی ۵  کتاب مترو تجریش
۴۷ آبتین غفورزاده ۵  کتاب مترو تجریش
۴۸ علیرضا فرح بخش ۶  کتاب مترو تجریش
۴۹ آرمیتا فرحنازک ۵  کتاب مترو تجریش
۵۰ رسام حق ازلی ۵  کتاب مترو تجریش
۵۱ علی عصمت پرست ۳  کتاب مترو تجریش
۵۲ احمدرضا مردانی بلداجی ۵  کتاب مترو تجریش
۵۳ پوریا گرامی شیرازی ۶  کتاب مترو تجریش
۵۴ علیرضا آخوندی ۶  کتاب مترو تجریش
۵۵ محمد امین نجاتی آجی بیشه ۲  کتاب مترو تجریش
۵۶ محمدرضا قاسمی زاده ۱  کتاب مترو تجریش
۵۷ ریحانه اسماعیلی ۵  کتاب مترو تجریش
۵۸ عرفان گلکار ۹  کتاب مترو تجریش
۵۹ امیر رضا انوشیروانی ۵  کتاب مترو تجریش
۶۰ پارسا عظیمی ۳  کتاب مترو تجریش
۶۱ بردیا سعادتی ۳  کتاب مترو تجریش
۶۲ سام مهمانی ۵  کتاب مترو تجریش
۶۳ فاطمه حیرتی ۵  کتاب مترو تجریش
۶۴ سید علی حسینی ۵  کتاب مترو تجریش
۶۵ ارشاد محمودی ۱  کتاب مترو تجریش
۶۶ متین سیدموسوی بناب ۲  کتاب مترو تجریش
۶۷ نگار امین سلطان ۶  کتاب مترو تجریش
۶۸ بردیا رشیدیان ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۶۹ رستا جاهد ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۰ رادمان تقی زاده هراتبر ۱ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۱ سالار مکاری ۷ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۲ محمد صدرا قاسم پیوندی ۶ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۳ علیرضا فرجامی ۷ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۴ سامیار پژوتن ۲ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۵ متین کاکائی ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۶ راستین پور حسین ۵ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۷ ساجده محمد قلفی ۵ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۸ رایین طاهرسیما ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۹ آریو عشوری ۲ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۰ کسری صحت ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۱ عرشیا شفیعی ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۲ دینا جلیلی بهابادی ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۳ حمید رضا اثنی عشری ۷ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۴ مبینا سلیمانی ۲ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۵ سام قبادی نژاد ۳ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۸۶ امیر علی صالحی ۴ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۸۷ آرین رضایی ۳ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۸۸ شروین گودرزی ۵ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۸۹ ماهان مارانی ۲ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۹۰ متین سلمانی ۴ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۹۱ حافظ آبخیز ۲ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۹۲ حسین خوش گفتار ملیح ۳ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۹۳ آوا نقاش ۱ درباره‌ی آب و هوا
۹۴ رادین حسینی ۱ کتاب درباره‌ی جانوران
۹۵ محیا جانباز اول ۱ کتاب درباره‌ی جانوران
۹۶ فرهام عروجی ۲ کتاب درباره‌ی جانوران بی مهره
۹۷ طنین تاجیک ۱ کتاب درباره‌ی جانوران بی مهره
۹۸ پارسا حسینی ۳ کتاب درباره‌ی خزندگان
۹۹ مهدی ضامنی بروجنی ۷ کتاب درباره‌ی خزندگان
۱۰۰ ایلیا کاظمی ۱ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۱۰۱ ایلیا خان محمدی ۲ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۱۰۲ آریا قاسمی ۱ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۱۰۳ فرهام عروجی ۲ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۱۰۴ آتنا ظفرپور ۲ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۱۰۵ محمدعلی اجلال نوبریان ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۰۶ نیوشا خلیلی تیلمی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۰۷ سام رضا طاهرزاده ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۰۸ حسین اسلافی فر ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۰۹ یگانه یزدی زاده راوری ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۱۰ النا ارجمند ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۱۱ هیلدا خیراندیش ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۱۲ آیدا موفق منش ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۱۳ امین نصر ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۴ امیرحسین جهانگیری ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۵ آرتین زاهد ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۶ آریا صحرایی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۷ مهدی صمدایی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۸ آراس نوروزی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۹ تانیا محمدزاده ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۰ صبا غلامی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۱ جلال الدین وطنی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۲ مرصاد درست ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۳ یزدان سلیمانی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۴ سجاد عسکری ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۵ باران صادقی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۶ فاطمه کابلی چلمردی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۷ رضا پریدار ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۸ کسری ساربانها ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۲۹ پری شاد احمدی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۰ مهدی مسکین ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۱ سجاد ابراهیمی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۲ امیررضا درستی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۳ روژین نوری سراجی ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۴ علیرضا شفق ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۵ سانیار دیوسالار ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۶ محمد امین طهماسبی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۷ علی جلد کار ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۸ محمد پویا حیدری ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۹ آراس نوروزی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۴۰ بردیا عالی محمدی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۴۱ فاطمه قاسمی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۴۲ مهدی غلامرضائی نژاد اناری ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۳ رضا رفیعی محمدی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۴ محمد مظاهری ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۵ فاطمه دل آذر ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۶ مبین درست ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۷ سپهرصالح نژاد ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۸ ثنا دودانگه ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۹ مبینا سعیدیان ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۰ سارا بهزادی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۱ امیرحسین نصراصفهانی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۲ احسان قرنجیگ ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۳ محمد سجاد حفیظی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۴ علی جعفرطیاری ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۵ ولید قاضی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۶ محمد شریفی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۷ ایلین ارجمند ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۵۸ محمدرضا کفاش ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۵۹ سید محمد محسنی زنوزی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۰ سعیده محبی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۱ ریحانه یزدی زاده ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۲ زهرا فتوره چی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۳ حسین حافظی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۴ عبدالله ظهرابی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۵ محمدصدرا يعقوبی خالص ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۶ ایمان امانی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۷ ارشیا شیرانیان ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۸ درسا خلیلی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۹ شبنم عزیزی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۰ محمد کشوری ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۱ حلیمه قاضی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۲ سید بهروز کرباسی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۳ منیره شایان نژاد ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۴ محمد رضا غفوری ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۵ علیرضا کابلی چلمردی ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۶ بنیامین خدایاری ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۷ زینب اعتراف ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۸ سجاد ابراهیمی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۹ علی اطمینان ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۸۰ فاطمه بهمنی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۸۱ علی سلیمانی ۴ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۲ نوید عموزاده ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۳ یونا واحدی ۲ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۴ آیدین مرادی ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۵ احسان دولتخواه ۶ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۶ امیر حسین پیرمحمدی ۳ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۷ فربد فریار ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۸ هونام جهانگیر ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۹ امیر ارسلان خلیل زاده ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۰ یسرا ظفرپور امیرآباد ۴ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۱ آیسا خانعلی زاده ۳ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۲ آیدا نجفی ۶ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۳ حامد آبخیز ۷ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۴ سارا حقدادی ۶ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۵ امیرماهان حسینی ۳ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۶ آرشام میرعنایت ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۷ امیر محمد محقق ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۸ عرشیا مهدی حسین آبادی ۶ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۹ ماندانا محودی ۷ کتاب آلبرت اينشتين
۲۰۰ فاطمه جمشیدی نیا ۵ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۱ مهراد پورکهن ۴ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۲ کوروش اکبری ۱ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۳ علیرضا ابوالفتحی ۳ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۴ رایان اسدی ۴ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۵ پویا رفیعی ۳ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۶ امیر علا ابراهیمی ۲ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۷ رادین فیض ۱ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۸ امیررضا یزدان پرست حقبقی ۴ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۹ پارسا توانایی ۴ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۰ سید سامی سجادی ۳ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۱ نیما اسدی ۷ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۲ نیوشا مقبول ۸ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۳ امیرحسین صادقی ۵ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۴ النا شریفی ۵ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۵ آرمین وهاب پور ۴ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۶ نارین صدقی ۳ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۷ سید محمد طاها هاشمی ۵ کتاب مارکو پولو
۲۱۸ نگین پیمانی ۶ کتاب مارکو پولو
۲۱۹ یاسین رسولی زاده ۲ کتاب مارکو پولو
۲۲۰ پارسا صفوی ۶ کتاب مارکو پولو
۲۲۱ ایلیا فرضعلی زاده ۴ کتاب مارك تواين
۲۲۲ حامد آصفی ۸ کتاب مارك تواين
۲۲۳ آرمین منظوری ۲ کتاب نيل آمسترانگ
۲۲۴ سامیار پژوتن ۲ کتاب نيل آمسترانگ
۲۲۵ مهسا دهباشی ۸ کتاب نيل آمسترانگ
۲۲۶ پارسا رفیعی ۵ کتاب نيل آمسترانگ
۲۲۷ امیر صفایی ۴ کتاب نيل آمسترانگ
۲۲۸ تارا مقبول ۸ کتاب ولفگانگ موتسارت
۲۲۹ کیان کاویانی ۴ کتاب ولفگانگ موتسارت
۲۳۰ فرهاد شریفی ۴ کتاب ويليام شكسپير
۲۳۱ عرشیا نجفی ارشادی ۶ کتاب ويليام شكسپير
۲۳۲ فائزه سادات شمسی ۵ کتاب هلن کلر
۲۳۳ فاطمه اسماعیلی ۸ کتاب هلن کلر
۲۳۴ پوریا عرب زاده ۸ کتاب هلن کلر
۲۳۵ غزل گنج بخش ۴ کتاب هلن کلر
۲۳۶ نگین میرزایی ۹ کتاب هلن کلر
۲۳۷ پویا امینی ۱ کتاب هلن کلر
۲۳۸ نیما نوریان ۲ بسته سه جلدی قصه های من و بابام
۲۳۹ سیده ساحل خادمی ۴ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۰ هلیا سیاحیان ۳ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۱ مشکات نوایی ۱ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۲ سید سپهر ميرعبدالباقي ۲ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۳ کیانا کریمی ۳ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۴ محمد صدرا  ترقی اوغاز ۶ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۵ آریوعشوری ۲ کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۲۴۶ محمدسینا ابراهیمی ۳ کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۲۴۷ ستایش مرادیان ریزی ۲  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۲۴۸ محمد سجاد زارع ۱  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۲۴۹ آروین نجفیان ۳ کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۲۵۰ امیرمهدی شاد ۵ کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۲۵۱ امیر محمد قدیری ۳ کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۲۵۲ پرهام نوروزی ۱ کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۲۵۳ دانیال حکیمی ۷ کتاب معماهای شهرزاد و بازي جور کانگورو
۲۵۴ هیربد سلامتی ۴  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ و داستان زندگی توماس ادیسون
۲۵۵ علی حاجی باقری ۲  کتاب داستان زندگی توماس ادیسون، بازي جور کانگورو و نيل آمسترانگ
۲۵۶ سید محمد مهدی موسوی محمدی ۷ کتاب آلبرت اينشتين و کتاب خوارزمی
۲۵۷ رایان اسدی ۴ کتاب آلبرت اينشتين و نیل آرمسترانگ
۲۵۸ رادین فتاحی ۳ کتاب توماس آلوا اديسون و نيل آمسترانگ
۲۵۹ مهتاب بهروز ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال و بازي جور کانگورو
۲۶۰ احمد قادری ۱ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ و نيل آمسترانگ
۲۶۱ آرتین بنی جمالی ۳ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون، بازي جور کانگورو
۲۶۲ مهیار ثابت اقدم ۲ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها و درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۲۶۳ امیرمحمد ولی ۱ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین و قصه های من و بابام- لبخند ماه
۲۶۴ مهدی محمدپور ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰ و آلبرت اينشتين
۲۶۵ ایلیا اسمعیلی ۱ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها-آلبرت اينشتين
۲۶۶ آرتین تقی ئی ۴ کتاب لئوناردو داوينچی و توماس آلوا اديسون
۲۶۷ نادیا نجفی ارشادی ۲ کتاب لئوناردو داوينچی و مارکو پولو
۲۶۸ فاطمه ظهوری ۸ کتاب معماهای شهرزاد و خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۶۹ امیر رضا سروریان ۴ کتاب نيل آمسترانگ و بازي جور کانگورو
۲۷۰ پریسا امینی ۵ کتاب ولفگانگ موتسارت و هلن کلر
۲۷۱ دل آرا کمالی ۴ کتاب هلن کلر، داستان زندگی توماس ادیسون و داستان زندگی استیون هاوکینگ
۲۷۲ ارسام بهنام فر ۳ کتاب ابن سینا
۲۷۳ بهناز یوسفی ۹ کتاب بیرونی
۲۷۴ علی قاسمی پور ۲ کتاب خوابی پر از گوسفند
۲۷۵ محمدمبین فرودستان ۱ کتاب خوابی پر از گوسفند
۲۷۶ حسین رئیس میرزایی ۹  بازي جور کانگورو
۲۷۷ محمد فرحزادی ۲  بازي جور کانگورو
۲۷۸ آرسام کلهر ۵  بازي جور کانگورو
۲۷۹ محمد حسین شعرانی ۵  بازي جور کانگورو
۲۸۰ نیاز وندادی ۶  بازي جور کانگورو
۲۸۱ مریم ولی ۷  بازي جور کانگورو
۲۸۲ سروین فردوسی ۸  بازي جور کانگورو
۲۸۳ علی اطمینان ۹  بازي جور کانگورو
۲۸۴ مهران محمودزاده ۷  بازي جور کانگورو
۲۸۵ حمیده فارسی ۶  بازي جور کانگورو
۲۸۶ مهشید ضامنی بروجنی ۲  بازي جور کانگورو
۲۸۷ افسانه پور آذر ۷  بازي جور کانگورو
۲۸۸ سارا کشتکار بوئینی ۴  بازي جور کانگورو
۲۸۹ زهرا غیاثی ۴  بازي جور کانگورو
۲۹۰ ملیکا نوری ۱  بازي جور کانگورو
۲۹۱ محمد حسن پورسینا ۵  بازي جور کانگورو
۲۹۲ رقیه محبی ۱  بازي جور کانگورو
۲۹۳ امیرعلی نویدی ۴  بازي جور کانگورو
۲۹۴ علی شفیعی ۱  بازي جور کانگورو
۲۹۵ حامد آصفی ۸  بازي جور کانگورو
۲۹۶ امیر رضا رضایی نسب ۵  بازي جور کانگورو
۲۹۷ عاطفه محمد قلفی ۷  بازي جور کانگورو
۲۹۸ محمد مهدی سلیمی ندوشن ۵  بازي جور کانگورو
۲۹۹ سینا محمدعلی پور ۶  بازي جور کانگورو
۳۰۰ امیرمرتضی رضائی ۷  بازي جور کانگورو
۳۰۱ ساجده محمد قلفی ۵  بازي جور کانگورو
۳۰۲ علیرضا سلمانپور ۸  بازي جور کانگورو
۳۰۳ آرتان صفری ۱  بسته تک‌ستاره
۳۰۴ امیرعلی امینی ۴  بسته تک‌ستاره
۳۰۵ آرمان نایبی ۵  بسته تک‌ستاره
۳۰۶ نوید رضا بشارت نژاد ۱  بسته تک‌ستاره
۳۰۷ مهدیه آراسته ۹  بسته تک‌ستاره
۳۰۸ علی رحیمی ۲  بسته دو ستاره
۳۰۹ دانیال روح الهی ۲  بسته دو ستاره
۳۱۰ سام دولت پور ۳  بسته سه ستاره

چهارمین گروه دریافت‌کنندگان جایزه در مینی مسابقه‌های کانگورو

فهرست زیر نام دوستانی است که در مینی مسابقه‌های کانگورو شرکت کرده و با کسب امتیاز لازم مؤفق به دریافت جوایز انتخابی خود شده‌اند. ضمن تبریک به این عزیزان، باز هم یادآوری می‌کنیم که هر یک از دانش آموزان پایه ۱ تا ۹ می‌توانند در مینی مسابقه‌های سایت ریاضیات کانگورو شرکت کنند.

ردیف نام و نام خانوادگی پایه جایزه
۱ آروین علائی ۱ کتاب ابن سینا
۲ آرمان گویا ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۳ آریا واحدی ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۴ فرنگیس کلانتر ۴ کتاب آلبرت اينشتين
۵ سپهر ابراهیمی ۳ کتاب آلبرت اينشتين
۶ ایلیا حسنی ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۷ حسام جعفری ۴ کتاب آلبرت اينشتين
۸ پویا رفیعی ۳ کتاب آلبرت اينشتين
۹ نازنین زهرا یزدان شناس ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۰ ارشان وفائی ۴ بازي جور کانگورو
۱۱ آراز عبدالله زاده ۱ بازي جور کانگورو
۱۲ دانیال دهقان ۳ بازي جور کانگورو
۱۳ هیراد جهانگیر ۶ بازي جور کانگورو
۱۴ امین بیدختی ۵ بازي جور کانگورو
۱۵ محمد صمدی ۳ بازي جور کانگورو
۱۶ ریحانه یزدی زاده ۲ بازي جور کانگورو
۱۷ حسین حیدری ۸ بازي جور کانگورو
۱۸ محمد فتحی ۷ بازي جور کانگورو
۱۹ فاطمه حیرتی ۵ بازي جور کانگورو
۲۰ پارسا رضوانیان ۱ بازي جور کانگورو
۲۱ محمدصادق پاکدل ۵ بازي جور کانگورو
۲۲ محمدصدرا قاسم پیوندی ۶ بازي جور کانگورو
۲۳ نرگس محمدی ۴ بازي جور کانگورو
۲۴ حسین قاسمي كوهانستاني ۴ بازي جور کانگورو
۲۵ محمد عبادی ۶ بازي جور کانگورو
۲۶ آرینا ايراني ۴ بازي جور کانگورو
۲۷ وحید حیدری ۳ بازي جور کانگورو
۲۸ سروش صابرقدیم ۵ بازي جور کانگورو
۲۹ محمدطاها قاسمی ۲ بازي جور کانگورو
۳۰ برسام طالبی ۲ بازي جور کانگورو
۳۱ پارسا رفیعی ۵ بازي جور کانگورو
۳۲ امیرحسین قرقانی ۴ بازي جور کانگورو
۳۳ محمدکیان دوستی مظفری ۴ بستهٔ تک‌ستاره
۳۴ ستایش سینامهر ۴ بستهٔ تک‌ستاره
۳۵ درسا صفایانی ۲ بستهٔ تک‌ستاره
۳۶ امیرطاها ابیلی ۳ بستهٔ تک‌ستاره
۳۷ ملیکا ابراهیم ۴ بستهٔ تک‌ستاره
۳۸ آیدا ابراهیم ۵ بستهٔ تک‌ستاره
۳۹ روژینا فرخی نیا ۱ بستهٔ تک‌ستاره
۴۰ حانیه عبدالوهاب ۲ بستهٔ تک‌ستاره
۴۱ آرین وثوق ۳ بستهٔ تک‌ستاره
۴۲ آرمین آریا فر ۲ کتاب توماس آلوا اديسون
۴۳ ایلیا منقاش ۱ کتاب توماس آلوا اديسون
۴۴ مریم شبستری ۸ کتاب خوارزمی
۴۵ اباالفضل منظوری امامزاده ۶ کتاب خوارزمی
۴۶ آرمیتا فرحناک ۵ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۴۷ امیرحسین غلامحسینی ۸ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۴۸ بردیا اصغری ۳ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۴۹ محمدپارسا قاسمی ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵۰ سروین ملکانی نژاد ۳ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵۱ نگین اسماعیلی ۸ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵۲ ثنا یوسفیان ۸ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵۳ حافظ آبخیز ۲ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵۴ محمدمهدی سالمی ۴ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵۵ صدرا محبی ۷ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵۶ سیدمحمدطاها موسوي ۱ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵۷ دلارام حیدری ۴ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵۸ ثنا مرتضوي ۵ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۵۹ امیررضا محبی ۶ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۶۰ امیرعلی صالحی ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۶۱ پارسا کیا ۵ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۶۲ صدرا صمدی ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۶۳ سام قبادی نژاد ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۶۴ شایان طالبیانی ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۶۵ محمدرضا قاسمی زاده ۱ کتاب درباره‌ی آب و هوا
۶۶ آرش مهرابی ۱ کتاب درباره‌ی جانوران
۶۷ شیرین شیروانی بروجنی ۷ کتاب درباره‌ی جانوران
۶۸ امیرحسین شیروانی ۱ کتاب درباره‌ی خزندگان
۶۹ کوروش اکبری ۱ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷۰ هلیا سیاحیان ۳ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷۱ علی بحرينيان ۶ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷۲ امیرمهدی جانباز اول ۳ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷۳ علیرضا شیروانی بروجنی ۳ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷۴ آرتین شازاد ۱ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷۵ سیدمحمدحسین احمدی ۲ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷۶ محمدحسین وفائی ۱ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷۷ مهدی ضامنی بروجنی ۷ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷۸ آریا  قاسمی رزوه ۱ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷۹ محمد معصومی ۲ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۸۰ بهناز یوسفی ۹ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۸۱ ریحانه صفرزاده ۳ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۸۲ مهشاد حمیدی زاده ۷ کتاب درباره‌ی جانوران بی مهره
۸۳ تینا ضامنی بروجنی ۲ کتاب درباره‌ی جانوران بی مهره و درباره‌ی خزندگان
۸۴ مهشید ضامنی بروجنی ۲ کتاب درباره‌ی جانوران و درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۸۵ امیر پارسا دادمهر ۲ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها و ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۸۶ فاطمه برجوئی فرد ۱ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین  و  ریاضیات کانگورو ۱و۲
۸۷ غزل پورخلیلی ۱ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ و بازي جور
۸۸ امیرمحمد دهدشتی اصل ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۱و۲ و ریاضیات کانگورو ۳و۴
۸۹ نیما فروزنده ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶ و درباره‌ی جانوران
۹۰ زهرا نوروزی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۹۱ آیدین فضل الهی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۹۲ وحید حیدری ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۹۳ نفس محمدی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۹۴ امیرمحمد قدیری ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۹۵ یسنا فتوکیان ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۹۶ آریان فضل الهی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۹۷ متین سیدموسوی بناب ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۹۸ ابوالفضل رمضانی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۹۹ محمد صدرا همتي حسن پور ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۰۰ فرهام حق ازلی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۰۱ بهنام رنجبر ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۰۲ مانا تدبیر ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۰۳ هلنا شریفیان ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۰۴ نیما امین سلطان ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۰۵ سارا کشتکار بوئینی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۰۶ محمدامین نجاتی آجی بیشه ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۰۷ محمدرضا قاسمی زاده ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۰۸ محمدطاها هادی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۰۹ نیکان پوررضا ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۱۰ رامان منصوری ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۱۱ رامین عبدالله زاده ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۱۲ محمدامین ابراهیمی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۱۳ سیده زهره اعتراف اسکویی ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۱۴ حسین احمدی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۱۵ محمد شریفی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۱۶ سارا دهدشتی اصل ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۱۷ سهیل مظاهری ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۱۸ محمدصادق حکیمی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۱۹ مهسا غلامی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۲۰ احمدرضا مردانی بلداجی ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۲۱ روبیک سراج ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۲۲ باربد باب المراد ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۲۳ زینب سادات ایرانی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۲۴ ماهان زمانی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۲۵ هیلدا خیراندیش ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۲۶ نیما اکبری ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۲۷ محمدمهدی گلبخش ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۲۸ حامد آصفی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۲۹ سیدمحمد امین رجایی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۳۰ ولید قاضی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۳۱ محمدجواد موذنی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۳۲ ستاره موسوی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۳۳ حلیمه قاضی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۳۴ محمدمهدی شیخی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۳۵ محمدپارسا عبدلی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۳۶ نیوشا مقبول ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۳۷ پوریا عباس رادمقدم ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۳۸ مسیح شریفی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۳۹ مهدی غلامرضائی نژاد اناری ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۴۰ سینا کوشکی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۴۱ محمد امین صادقی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۴۲ حسین عابدی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۴۳ بهاره عین الهی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۴۴ بنیامین عارفی ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۴۵ محمدرضا ناصری ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۴۶ امین آخوندی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۴۷ امیرمحمد رضائی فر ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۴۸ مهبد پور صلعی ۵ کتاب فرديناند ماژلان
۱۴۹ سام فقیر ۴ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۵۰ رادمان تقی زاده هراتبر ۱ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۵۱ سروش نصرتی ۲ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۵۲ پارسا حسینی ۳ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۵۳ پوریا افشار ۶ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۵۴ محمدسینا ابراهیمی ۳ کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۵۵ آرین قاسمی ۵ کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۵۶ یاسین رسولی زاده ۲ کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۵۷ پارمیدا رجب زاده ۳ کتاب لئوناردو داوينچی
۱۵۸ سیده زهرا پیمان ۴ کتاب لئوناردو داوينچی
۱۵۹ امیرارسلان خلیل زاده ۵ کتاب لئوناردو داوينچی
۱۶۰ تانیا محمدزاده ۲ کتاب لئوناردو داوينچی
۱۶۱ آرشن پیرنیاکان ۶ کتاب مارکو پولو
۱۶۲ آیدا خانعلی زاده ۷ کتاب مارکو پولو
۱۶۳ ارس گشایشی ۳ کتاب مترو تجریش
۱۶۴ صدرا صمدی ۳ کتاب مترو تجریش
۱۶۵ امیرمحمد محقق ۶ کتاب مترو تجریش
۱۶۶ عرشیا شفیعی ۳ کتاب مترو تجریش
۱۶۷ رایین طاهرسیما ۴ کتاب مترو تجریش
۱۶۸ علی حاجی باقری فروشانی ۳ کتاب مترو تجریش
۱۶۹ سید محمدمهدی مصطفوی اصفهانی ۶ کتاب مترو تجریش
۱۷۰ فاطمه ابراهیمی ۵ کتاب مترو تجریش
۱۷۱ فاطمه غلامی ۴ کتاب مترو تجریش
۱۷۲ سپنتا رستم فرودي ۲ کتاب مترو تجریش
۱۷۳ کوروش حبیبی ۷ کتاب مترو تجریش
۱۷۴ میکائیل خزائنی ۶ کتاب مترو تجریش
۱۷۵ رادین جریره ۶ کتاب مترو تجریش
۱۷۶ آرش نصرتی ۶ کتاب مترو تجریش
۱۷۷ آرتین عصمتی نژاد ۳ کتاب مترو تجریش
۱۷۸ دانیال عبداللهی ۳ کتاب مترو تجریش
۱۷۹ آروین امیرحسینی ۶ کتاب مترو تجریش
۱۸۰ عرفان حمیدی طارائی ۳ کتاب مترو تجریش
۱۸۱ یگانه ولی اله پور ۵ کتاب مترو تجریش
۱۸۲ مهدی آذریان ۹ کتاب مترو تجریش
۱۸۳ متین عربی ۵ کتاب مترو تجریش
۱۸۴ زهرا آبخیز ۸ کتاب مترو تجریش
۱۸۵ آراد اکبری ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۱۸۶ حسین اسلامی فر ۲ کتاب معماهای شهرزاد
۱۸۷ ارسطو مظفری ۲ کتاب معماهای شهرزاد
۱۸۸ بهناز یوسفی ۹ کتاب معماهای شهرزاد
۱۸۹ آرمان طلایی ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۱۹۰ محسن بیگی ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۱۹۱ تای نور قلی نژاد ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۱۹۲ محمد ابراهیم کنی ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۱۹۳ مشکات نوایی ۱ کتاب معماهای شهرزاد
۱۹۴ مهدیه آراسته ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۱۹۵ حامد آبخیز ۷ کتاب معماهای شهرزاد
۱۹۶ علی بیات ۴ کتاب معماهای شهرزاد
۱۹۷ امیرعلی حسن ۴ کتاب نيل آمسترانگ
۱۹۸ نامی منشئی ۳ کتاب ولفگانگ موتسارت
۱۹۹ کیان کاویانی ۴ کتاب هلن کلر
۲۰۰ مبینا شهاب احمدی ۵ کتاب  هلن کلر

سومین گروه دریافت‌کنندگان جایزه در مینی مسابقه‌های کانگورو

فهرست زیر نام دوستانی است که در مینی مسابقه‌های کانگورو شرکت کرده و با کسب امتیاز لازم مؤفق به دریافت جوایز انتخابی خود شده‌اند. ضمن تبریک به این عزیزان، باز هم یادآوری می‌کنیم که هر یک از دانش آموزان پایه ۱ تا ۹ می‌توانند در مینی مسابقه‌های سایت ریاضیات کانگورو شرکت کنند.

ردیف نام و نام خانوادگی پایه جایزه
۱ آروین نجفیان ۳  کتاب درباره‌ی جانوران
۲ فرهام عروجی ۲  کتاب درباره‌ی جانوران
۳ مریم رنجبر ۶  کتاب درباره‌ی خزندگان
۴ هیراد سعیدی ۱ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۵ یونا واحدی ۲ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۶ یونس اصولی شجاعی ۲ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۷ ایلیا منقاش ۱ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۸ رونیکا کاظمی ۲ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۹ ساینا سارانی ۱ کتاب ابن سینا
۱۰ کسری طاهری ۴ کتاب آلبرت اينشتين
۱۱ سید سامی سجادی ۲ کتاب آلبرت اينشتين
۱۲ اشکان لائی ۴ کتاب آلبرت اينشتين
۱۳ مهران محمودزاده ۷ کتاب آلبرت اينشتين
۱۴ ریحانه کشاورز ۴ کتاب آلبرت اينشتين
۱۵ پارسا سواحلی مقدم ۳ کتاب لئوناردو داوينچی
۱۶ امیرحسین پیرمحمدی ۳ کتاب لئوناردو داوينچی
۱۷ امیرعلی صالحی ۳ کتاب مارکو پولو
۱۸ سامین مظلومی ۲ کتاب مارکو پولو
۱۹ سینا احمدی ۵ کتاب مارکو پولو
۲۰ تانیا محمدزاده ۲ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۱ آرشن پیرنیاکان ۶ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۲ امیرحسین جهانگیری ۴ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۳ سید محمد طاها هاشمی ۵ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۴ آرین رستمکلایی ۴ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۵ رادین فیض ۱ کتاب نيل آمسترانگ
۲۶ آرسام بهنام فر ۳ کتاب نيل آمسترانگ
۲۷ مهرشاد دورودیان ۵ کتاب نيل آمسترانگ
۲۸ رادین نوری سراجی ۲ کتاب نيل آمسترانگ
۲۹ زینب محمودیان ۵ کتاب ولفگانگ موتسارت
۳۰ آرمین منظوری ۲ کتاب ولفگانگ موتسارت
۳۱ مشکات نوایی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۳۲ محمدرضا کفاش ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۳۳ متین نجفی زاده ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۳۴ زینب سادات ایرانی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۳۵ ارشاد محمودی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۳۶ یزدان سلیمانی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۳۷ آناهیتا هنرمند ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۳۸ محمدرضا غفوری ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۳۹ سپهر صالح نژاد ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۴۰ رضا پریدار ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۴۱ پوریا مينائي ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۴۲ روشنک مهرنیا ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۴۳ شهاب محقق ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۴۴ ستایش مردانی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۴۵ محمدحسین وفائی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۴۶ فرنگیس کلانتر ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۴۷ امیرعلی عزت ور ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۴۸ رسا نصرالله زاده ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۴۹ شیرین شیروانی بروجنی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۵۰ فاطمه محمودی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۵۱ امیرحسین هدایت پور ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۵۲ سجاد ابراهیمی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۵۳ امیرحسین هوشمند ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۵۴ محمدحسین ملک الصبا مالمیری ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۵۵ زهرا دولتخواه ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۵۶ محمد بهمني ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۵۷ علیرضا آخوندی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۵۸ پویا مستقیمی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۵۹ محمدمهدی فغانی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۶۰ مهتاب بهروز ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۶۱ محمد امین صادقی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۶۲ سیدمصطفی اعتراف اسکویی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۶۳ علی اسلامی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۶۴ اقدس گرگیان محمدی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۶۵ فاطمه دل آذر ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۶۶ آرین همتی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۶۷ محمدرضا شفیعی سرابادان ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۶۸ احسان نایبی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۶۹ تارا مقبول ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۷۰ حسین بهروز ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۷۱ امیرحسین فغانی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۷۲ محمدرضا رضایی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۷۳  محمدجواد عرب ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۷۴ کیانا کریمی ۳  کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۷۵ سیدامیرعلی موسوی زاده ۱  کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۷۶ مانی صالحی ۲  کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۷۷ امیررضا انوشیروانی ۵  کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۷۸ محمدآرشام چاله چاله ۴ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۷۹ آلپر رونی ۳ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۸۰ آرتین شازاد ۱ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۸۱ بکتاش دلشاد ۳ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۸۲ سجاد عوض زاده ۲ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۸۳ پرهام نوروزی ۱ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۸۴ هدیه جلیله ۴ کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۸۵ دینا جلیلی بهابادی ۴ کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۸۶ سهیل رفیعی ۳ کتاب مترو تجریش
۸۷ حسین خوش گفتار ملیح ۳ کتاب مترو تجریش
۸۸ جواد پورنقش بند ۶ کتاب مترو تجریش
۸۹ فاطمه امیری باغبادرانی ۲ کتاب مترو تجریش
۹۰ متین کاکایی ۳ کتاب مترو تجریش
۹۱ محمد متین ظهیری فرح ۷ کتاب مترو تجریش
۹۲ هانا سمنانی ۴ کتاب مترو تجریش
۹۳ آرمان ضیایی سی سخت ۸ کتاب مترو تجریش
۹۴ النا شریفی ۵  کتاب معماهای شهرزاد
۹۵ سیدعلی حسینی ۵  کتاب معماهای شهرزاد
۹۶ امیرحسین شیروانی ۱  کتاب معماهای شهرزاد
۹۷ آران عشق جو ۴  کتاب معماهای شهرزاد
۹۸ محمدرضا آذرگون ۷  کتاب معماهای شهرزاد
۹۹ نادیا محمدزاده ۱  کتاب معماهای شهرزاد
۱۰۰ رادین طاهرسیما ۱  کتاب معماهای شهرزاد
۱۰۱ پارسا رفیعی ۴  کتاب معماهای شهرزاد
۱۰۲ سانیار دیوسالار ۵  کتاب معماهای شهرزاد
۱۰۳ ستایش ادیب ۸  کتاب معماهای شهرزاد
۱۰۴ عرفان گلکار ۹ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۰۵ فریبا طالبی ۸ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۰۶ عرشیا نجفی ارشادی ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۰۷ آرتین بنی جمالی ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۱۰۸ علیرضا ابوالفتحی ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۱۰۹ یزدان روشن ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۱۱۰ پارسا عظیمی ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۱۱۱ آرین رضایی ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۱۱۲ سید پارسا حسینی خرمی ۱ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۱۱۳ محمد امین ظهیری فرح ۲ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۱۱۴ روژین نوری سراجی ۵ لیوان کانگورو
۱۱۵ طاها حسنوند ۴ لیوان کانگورو
۱۱۶ علی پورخسرو ۵ لیوان کانگورو
۱۱۷ علی آذرگون ۷ لیوان کانگورو
۱۱۸ مهدی حسنوند ۹ لیوان کانگورو
۱۱۹ محمد معصومی ۲ لیوان کانگورو
۱۲۰ محمد مظاهری ۶ لیوان کانگورو
۱۲۱ پارسا رضوانیان ۵ بازی جور
۱۲۲ هستی بیگلری ۷ بازی جور
۱۲۳ متین سیدموسوی بناب ۲ بازی جور
۱۲۴ محمد مهدی میرزایی حتکنی ۷ بازی جور
۱۲۵ شهاب محقق ۲ بازی جور
۱۲۶ حامد نواب اصفهانی ۵ بازی جور
۱۲۷ دادمهر خداقلی ۲ بازی جور
۱۲۸ متین سلمانی ۴ بازی جور
۱۲۹ علی جلدکار ۵ بازی جور
۱۳۰ آرین ثلاثی ۴ بازی جور
۱۳۱ آیدا نجفی ۷ بازی جور
۱۳۲ رادین حسینی ۱ بازی جور
۱۳۳ آبتین طاهری ۲ بازی جور
۱۳۴ عماد هاشمی منش ۲ بازی جور
۱۳۵ امیرعلی کلانتر ۲ بازی جور
۱۳۶ مصطفی مراتی ۷ بازی جور
۱۳۷ نیما اسدی ۷ بازی جور
۱۳۸ پارسا میرزااقایی ۱ بازی جور
۱۳۹ فاطمه خوریانی ۹ بازی جور
۱۴۰ سارا حقدادی ۶ بازی جور
۱۴۱ آرمان صفرخانی ۲ بازی جور
۱۴۲ سهیل صالح نژاد ۷ بازی جور
۱۴۳ علیرضا سلمانپور ۸ بازی جور
۱۴۴ پارسا عرب ۲ بازی جور
۱۴۵ محمد بکرانی ۸ بازی جور
۱۴۶ امیرعلی نوذری ۳ بازی جور
۱۴۷ علی مستشاری ۲ بازی جور
۱۴۸ پارسا رضوانیان ۱ بازی جور
۱۴۹ زهرا قطبی ۷ بازی جور
۱۵۰ علی عصمت پرست ۳ بازی جور

دومین گروه دریافت‌کنندگان جایزه در مینی مسابقه‌های کانگورو

فهرست زیر نام دوستانی است که در مینی مسابقه‌های کانگورو شرکت کرده و با کسب امتیاز لازم مؤفق به دریافت جوایز انتخابی خود شده‌اند. ضمن تبریک به این عزیزان، باز هم یادآوری می‌کنیم که هر یک از دانش آموزان پایه ۱ تا ۹ می‌توانند در مینی مسابقه‌های سایت ریاضیات کانگورو شرکت کنند.

ردیف نام و نام خانوادگی پایه جایزه
۱ امیرمحمد ولی ۱  کتاب درباره‌ی آب و هوا
۲ پارسا میرزااقایی  ۱  کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۳ آراد عالی خانی ۱  کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۴ حامد هدایت پور ۲  کتاب ریاضیات کانگورو ۱و ۲ 
۵ فاطمه بنی اسد ۱  کتاب ریاضیات کانگورو ۱و ۲ 
۶ محمدامین نجاتی آجی بیشه ۲  کتاب ریاضیات کانگورو ۱و ۲ 
۷ آراس نوروزی ۲  کتاب ریاضیات کانگورو ۱و ۲ 
۸ امیرعلی کلانتر ۲  کتاب ریاضیات کانگورو ۱و ۲ 
۹ حافظ آبخیز ۲  کتاب ریاضیات کانگورو ۱و ۲ 
۱۰ امیرعلی فرهادی ۱  کتاب ریاضیات کانگورو ۱و ۲ 
۱۱ علیرضا شیروانی بروجنی ۳  کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲ علی حاجی باقری فروشانی  ۳  کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۳ مریم محمودی مومن آبادی ۴  کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۴ نرگس محمدی ۴  کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۵ محمدسینا ابراهیمی ۳  کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۶ ملینا شهاب احمدی ۲  کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷ حلیمه قاضی ۴  کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۸ زهرا آقابابایی ۴  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۹ شایان علی نژاد ۴  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۲۰ محمدصدرا يعقوبي ۶  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۲۱ علیرضا فرجامی ۷  کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۲۲ مهسا سادات قافله باشی  ۷  کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۲۳ نگار کاظم زاده ۷  کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۲۴ آیدا نجفی ۶  کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۲۵ صالح الله توکلی ۷  کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۲۶ محمدصدرا ترقی اوغاز  ۶  کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۲۷ احسان دولتخواه ۶  کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۲۸ علیرضا ابوذری ۸  کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۲۹ علی میرزایی ۹  کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۳۰ حسین رئیس میرزایی  ۹  کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۳۱ امیرمحمد امینی ۹  کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۳۲ محی الدین فرزانه ۸  کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۳۳ حامد آبخیز ۷  کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۳۴ علیرضا پوررضا ۶  کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۳۵ فاطمه غفاری ثابت ۷  کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۳۶ منصور کزازی ۷  کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۳۷ سارینا حیدری ۱  کتاب معماهای شهرزاد
۳۸ مریم ولی ۷  کتاب معماهای شهرزاد
۳۹ علی صفری ۶  کتاب معماهای شهرزاد
۴۰ عسل مسکین ۷  کتاب معماهای شهرزاد
۴۱ محمدرضا قربانی سینی ۲ بازی جور
۴۲ پوریا انصاري ۵ بازی جور
۴۳ پیمان شهرادیان ۹ بازی جور
۴۴ آرش جعفریان ۱ بازی جور
۴۵ مهدی فریادی ۷ بازی جور
۴۶ علی قاسمی پور ۲ بازی جور
۴۷ سامان سابقی طهرانی   ۲ بازی جور
۴۸ محسن بیگی ۶ بازی جور
۴۹ آروین طاهری ۶ بازی جور
۵۰ رزا شاکری ۶ بازی جور
۵۱ کیمیا مشهدی زاده ۲ بازی جور
۵۲ پری شاد احمدی ۴ بازی جور
۵۳ سیدمصطفی میرزایی ۴ بازی جور
۵۴ ولید قاضی ۷ بازی جور
۵۵ ریحانه عین الهی ۶ بازی جور
۵۶ کسری صحت ۴ بازی جور
۵۷ آریو عشوری ۲ بازی جور
۵۸ یارا تاجیک ۱ بازی جور
۵۹ پوریا عرب زاده ۸ کتاب ابن سینا
۶۰ امیرحسین تیموری ۲ کتاب ابن سینا
۶۱ مبینا شهاب احمدی ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۶۲ آریو عشوری ۲ کتاب توماس آلوا اديسون
۶۳ یاسمین ممقانی ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۶۴ سپنتا رستم فرودي  ۲ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۶۵ مهدیار رودی ۷ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۶۶ هدیه جلیله ۲ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۶۷ امیرمهدی شاد ۵ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۶۸ حسین رشیدیان ۴  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۶۹ پویا رفیعی ۳ کتاب لئوناردو داوينچی
۷۰ نازنین حاجیانی ۲ کتاب مارکو پولو
۷۱ مریم اسماعیلی ۸ کتاب مترو تجریش
۷۲ روژینا حسن زاده ۵ کتاب مترو تجریش
۷۳ ایلیا بهرامی ۶ کتاب مترو تجریش
۷۴ کوشا شیعه دوست ۳ کتاب ولفگانگ موتسارت
۷۵ امیرپارسا کلانتری ۵ کتاب ولفگانگ موتسارت
۷۶ دلارام حیدری ۴ لیوان کانگورو
۷۷ شایان طالبیانی ۴ لیوان کانگورو
۷۸ مانا  تدبیر ۱ لیوان کانگورو
۷۹ مرضیه اسماعیلی ۸ لیوان کانگورو
۸۰ غزل کنج بخش ۴ لیوان کانگورو
۸۱ آیلین کشفی ۲ لیوان کانگورو
۸۲ فاطمه خلیلی ۳ لیوان کانگورو
۸۳ ابوالفضل رمضانی ۲ لیوان کانگورو
۸۴ آرینا ایرانی ۴ لیوان کانگورو
۸۵ امیررضا میرزاده ۵ لیوان کانگورو
۸۶ امیرحسین ملک زاده ۶ لیوان کانگورو
۸۷ محمد عرشیا بهمنی ۸ لیوان کانگورو
۸۸ محمد حسین خالدیان ۴ لیوان کانگورو
۸۹ سیدعماد سجادی دخت  ۲ لیوان کانگورو
۹۰ اشکان اکبری ۲ لیوان کانگورو
۹۱ آرمان صفرخانی ۲ لیوان کانگورو
۹۲ سیدمحمد محسنی زنوزی ۳ لیوان کانگورو
۹۳ علیرضا زارعی ۵ لیوان کانگورو
۹۴ حسین قاسمي كوهانستاني ۴ لیوان کانگورو
۹۵ سیدمحمدرضا موسوی ۶ لیوان کانگورو
۹۶ دانیال نظامی ۸ لیوان کانگورو
۹۷ محمد صمدی ۳ لیوان کانگورو
۹۸ نامی منشئی ۳ لیوان کانگورو
۹۹ زینب دلبوت ۴ لیوان کانگورو
۱۰۰ ایلیا ساعتی مهتدی ۴             لیوان کانگورو      

اولین گروه دریافت‌کنندگان جایزه در مینی مسابقه‌های کانگورو

همان‌طور که می‌دانید دورۀ جدید مینی‌مسابقۀ ریاضیات کانگورو از شنبه ۱۷ مهرماه آغاز و هر هفته یک مینی‌مسابقه آنلاین برگزار می‌شود.

تاکنون تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان پایۀ اول تا نهم در سایت عضو شده‌اند و در مینی مسابقه‌های آنلاین کانگورو شرکت کردند و با سكه‌هایی که جمع كردند از كمد جوايز برای خود جايزه برداشتند. لازم به توضیح است بسته‌های ستاره‌دار در کمد جوایز  برای صرفه‌جویی در مصرف سکه طراحی شده‌اند و شرکت‌کنندگان می‌توانند با جمع‌کردن سکه‌های بیشتر در هفته‌های بعد، این بسته‌ها را که مقرون‌به‌صرفه‌تر هستند، انتخاب کنند.

فهرست زیر اسامی شرکت‌کنندگانی است که به تازگی برایشان جایزه ارسال شده است. 

اگر تا الان در سایت عضو نشده‌اید، فرصت را از دست ندهید و همین الان در سایت عضو شوید تا بتوانید در مینی‌مسابقه‌های کانگور شرکت کنید. این مینی‌مسابقه‌ها تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.   

ردیف نام و نام خانوادگی پایه جایزه
۱ رضا پریدار ۱ بازی جور
۲ مهدی صمدایی ۲ بازی جور
۳ ایلکای قاری ۳ بازی جور
۴ فاطمه غلامی ۴ بازی جور
۵ شیرین دلبوت ۱ بازی جور
۶ نگار نادرپور ۳ بازی جور
۷ اسما مصطفایی ۸ بازی جور
۸ محمدرضا سالاری خالص ۵ بازی جور
۹ محمد مهدی بردستانی ۶ بازی جور
۱۰ زینب محمودیان ۵ بازی جور
۱۱ سارا دهدشتی اصل ۵ بازی جور
۱۲ مبین کرباسیان ۵ بازی جور
۱۳ کوروش حبیبی ۷ بازی جور
۱۴ احمد قادري ۱ بازی جور
۱۵ سیده زهرا پیمان ۴ بازی جور
۱۶ محمدرضا ناصری ۸ بازی جور
۱۷ محمد بهمني ۸ بازی جور
۱۸ ریحانه غلام پور ۵ بازی جور
۱۹ محمدمتین جعفری دلیگانی ۴ بازی جور
۲۰ الهه واثقی ۲ بازی جور
۲۱ هیلدا معمار مرتضوی شیرازی ۲ بازی جور
۲۲ امیرمحمد حیدری نیا ۶ بازی جور
۲۳ مهدی مسکین ۵ بازی جور
۲۴ سید پوریا موسوی ۱ بازی جور
۲۵ رایان ذکاوت زاده ۳ کتاب ابن سینا
۲۶ نادیا نجفی ارشادی ۲ کتاب آلبرت انیشتین
۲۷ دانیال حکیمی ۱ کتاب آلبرت انیشتین
۲۸ رایا کوهستانی اسیق سو ۲ کتاب آلبرت انیشتین
۲۹ سید محمد طاها هاشمی ۵ کتاب آلبرت انیشتین
۳۰ تانیا محمدزاده ۲ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۳۱ علی جلالی منش ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳و۴
۳۲ امیرحسین خلیلی تیرتاشی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۵و۶
۳۳ نگین اسماعیلی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷و۸
۳۴ ثنا یوسفیان ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷و۸
۳۵ مهران محمودزاده ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۳۶ مرتضی ضياحيدري ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰
۳۷ دینا جلیلی بهابادی ۴ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۳۸ یاسین رسولی زاده ۲ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۳۹ آرمین وهاب پور ۴ کتاب مترو تجریش
۴۰ سید آریان وهاب پور ۷  کتاب معماهای شهرزاد
۴۱ رادین جریره ۶ کتاب نيل آمسترانگ
۴۲ کاظم علیپور ۸ لیوان
۴۳ آرنوش مخدومی ۳ لیوان
۴۴ امیرعلی امینی ۴ لیوان
۴۵ یسنا فتوکیان ۱ لیوان
۴۶ رادین نوری سراجی ۲ لیوان
۴۷ پارمیدا رجب زاده ۲ لیوان
۴۸ مهسا غلامی ۱ لیوان
۴۹ پرند سادات طباطبایی ۵ لیوان
۵۰ امیرمحمد اسمعیلی صالحانی ۴ لیوان