نوشته‌ها

کتاب‌های زنگ حل مسئله منتخب طرح سامان‌بخشی کتاب‌های رشد

طرح سامان‌بخشی کتاب‌های آموزشی با هدف هدایت، راهنمایی و نظارت بر چاپ کتاب‌های آموزشی و همچنین انتخاب و معرفی کتاب‌های برتر و برگزیده، از سال ۱۳۷۹ در دستور کار دفتر انتشارات کمک‌آموزشی از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرار گرفته است.
كتاب‌های انتشارات فاطمی هرساله در این طرح مورد ارزیابی قرار گرفته و بعضی از آن­‌ها عنوان مناسب، شایسته تقدیر یا برگزیده  كسب كرده‌اند.

بر اساس فهرست طرح سامان‌بخشی کتاب‌های آموزشی، مجموعۀ ۹ جلدی زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو نیز در گروه‌های دبستان و متوسطه، توسط داوران و کارشناسان دبیرخانه طرح سامان‌بخشی کتاب‌های آموزشی رشد، مناسب و مرتبط با برنامه درسی شناخته شده‌اند.

برای مشاهدۀ سایر کتاب‌های انتخاب شده انتشارات فاطمی که به تازگی در این فهرست قرار گرفته‌اند به سایت fatemi.ir مراجعه کنید.