پنجمین گروه دریافت‌کنندگان جایزه در مینی مسابقه‌های کانگورو

فهرست زیر نام دوستانی است که در مینی مسابقه‌های کانگورو شرکت کرده و با کسب امتیاز لازم مؤفق به دریافت جوایز انتخابی خود شده‌اند. ضمن تبریک به این عزیزان، باز هم یادآوری می‌کنیم که هر یک از دانش آموزان پایه ۱ تا ۹ می‌توانند در مینی مسابقه‌های سایت ریاضیات کانگورو شرکت کنند.

ردیف نام و نام خانوادگی پایه جایزه
۱ محمدمبین فرودستان ۱ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲ علی صفری ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۳ محسن رفیع زاده ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۴ ستاره رئیس میرزایی ۱ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۵ فاطمه محمودی ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۶ نگار کاظم زاده ۷ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۷ سهیل رفیعی ۳ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۸ آرتین زاهد ۳ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۹ علیرضا خوشوقت ۴ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۰ آرش محرابی ۱ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۱ محمد حسین فیض بخشیان ۹ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۲ مسیح شریفی ۷ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۳ فاطمه ابراهیمی ۵ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۴ آندیا عالی محمدی ۲ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۵ ایلیا بهرامی ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۶ پوریا عرب زاده ۸ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۷ درسا صفایانی ۲ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۸ فاضل عسکری ۴ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۱۹ میکائیل خزائنی ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰ آیدا نجفی ۷ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱ علی رمضانی ۹ کتاب معماهای شهرزاد
۲۲ محمد گلکار ۹ کتاب معماهای شهرزاد
۲۳ مصطفی مراتی ۷ کتاب معماهای شهرزاد
۲۴ آیسا نژادستاری ۲ کتاب معماهای شهرزاد
۲۵ عبدا… ظهرابی ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۲۶ آیدین فیض میری ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۲۷ سیدمحمد مهدی مصطفوی اصفهانی ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۲۸ امیر محمد امینی ۹ کتاب معماهای شهرزاد
۲۹ رادوین شکروی ۴ کتاب معماهای شهرزاد
۳۰ ستایش مردانی ۳ کتاب معماهای شهرزاد
۳۱ نجمه منصوری ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۳۲ آلپر رونی ۳ کتاب معماهای شهرزاد
۳۳ آرشام میرعنایت ۵ کتاب معماهای شهرزاد
۳۴ مبینا بیک پور ۴ کتاب معماهای شهرزاد
۳۵ پوریا عباس رادمقدم ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۳۶ مهدی فریادی ۷ کتاب معماهای شهرزاد
۳۷ دانیال نظامی ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۳۸ روژینا خسرونیا ۶ کتاب معماهای شهرزاد
۳۹ حسین بهروز ۸ کتاب معماهای شهرزاد
۴۰ صدف مولایی ۷ کتاب معماهای شهرزاد
۴۱ هلیا صابر قدیم ۴ کتاب معماهای شهرزاد
۴۲ نفس محمدی ۱ کتاب معماهای شهرزاد
۴۳ سپنتا رستم فرودي ۲ کتاب معماهای شهرزاد
۴۴ علیرضا ملک جعفریان ۴ کتاب معماهای شهرزاد
۴۵ مریم ولی ۷  کتاب مترو تجریش
۴۶ سید مهدی اعتراف اسکویی ۵  کتاب مترو تجریش
۴۷ آبتین غفورزاده ۵  کتاب مترو تجریش
۴۸ علیرضا فرح بخش ۶  کتاب مترو تجریش
۴۹ آرمیتا فرحنازک ۵  کتاب مترو تجریش
۵۰ رسام حق ازلی ۵  کتاب مترو تجریش
۵۱ علی عصمت پرست ۳  کتاب مترو تجریش
۵۲ احمدرضا مردانی بلداجی ۵  کتاب مترو تجریش
۵۳ پوریا گرامی شیرازی ۶  کتاب مترو تجریش
۵۴ علیرضا آخوندی ۶  کتاب مترو تجریش
۵۵ محمد امین نجاتی آجی بیشه ۲  کتاب مترو تجریش
۵۶ محمدرضا قاسمی زاده ۱  کتاب مترو تجریش
۵۷ ریحانه اسماعیلی ۵  کتاب مترو تجریش
۵۸ عرفان گلکار ۹  کتاب مترو تجریش
۵۹ امیر رضا انوشیروانی ۵  کتاب مترو تجریش
۶۰ پارسا عظیمی ۳  کتاب مترو تجریش
۶۱ بردیا سعادتی ۳  کتاب مترو تجریش
۶۲ سام مهمانی ۵  کتاب مترو تجریش
۶۳ فاطمه حیرتی ۵  کتاب مترو تجریش
۶۴ سید علی حسینی ۵  کتاب مترو تجریش
۶۵ ارشاد محمودی ۱  کتاب مترو تجریش
۶۶ متین سیدموسوی بناب ۲  کتاب مترو تجریش
۶۷ نگار امین سلطان ۶  کتاب مترو تجریش
۶۸ بردیا رشیدیان ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۶۹ رستا جاهد ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۰ رادمان تقی زاده هراتبر ۱ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۱ سالار مکاری ۷ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۲ محمد صدرا قاسم پیوندی ۶ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۳ علیرضا فرجامی ۷ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۴ سامیار پژوتن ۲ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۵ متین کاکائی ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۶ راستین پور حسین ۵ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۷ ساجده محمد قلفی ۵ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۸ رایین طاهرسیما ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۷۹ آریو عشوری ۲ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۰ کسری صحت ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۱ عرشیا شفیعی ۳ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۲ دینا جلیلی بهابادی ۴ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۳ حمید رضا اثنی عشری ۷ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۴ مبینا سلیمانی ۲ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۸۵ سام قبادی نژاد ۳ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۸۶ امیر علی صالحی ۴ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۸۷ آرین رضایی ۳ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۸۸ شروین گودرزی ۵ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۸۹ ماهان مارانی ۲ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۹۰ متین سلمانی ۴ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۹۱ حافظ آبخیز ۲ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۹۲ حسین خوش گفتار ملیح ۳ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۹۳ آوا نقاش ۱ درباره‌ی آب و هوا
۹۴ رادین حسینی ۱ کتاب درباره‌ی جانوران
۹۵ محیا جانباز اول ۱ کتاب درباره‌ی جانوران
۹۶ فرهام عروجی ۲ کتاب درباره‌ی جانوران بی مهره
۹۷ طنین تاجیک ۱ کتاب درباره‌ی جانوران بی مهره
۹۸ پارسا حسینی ۳ کتاب درباره‌ی خزندگان
۹۹ مهدی ضامنی بروجنی ۷ کتاب درباره‌ی خزندگان
۱۰۰ ایلیا کاظمی ۱ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۱۰۱ ایلیا خان محمدی ۲ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۱۰۲ آریا قاسمی ۱ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۱۰۳ فرهام عروجی ۲ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۱۰۴ آتنا ظفرپور ۲ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۱۰۵ محمدعلی اجلال نوبریان ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۰۶ نیوشا خلیلی تیلمی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۰۷ سام رضا طاهرزاده ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۰۸ حسین اسلافی فر ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۰۹ یگانه یزدی زاده راوری ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۱۰ النا ارجمند ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۱۱ هیلدا خیراندیش ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۱۲ آیدا موفق منش ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۱۳ امین نصر ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۴ امیرحسین جهانگیری ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۵ آرتین زاهد ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۶ آریا صحرایی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۷ مهدی صمدایی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۸ آراس نوروزی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۱۹ تانیا محمدزاده ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۰ صبا غلامی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۱ جلال الدین وطنی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۲ مرصاد درست ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۳ یزدان سلیمانی ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۴ سجاد عسکری ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۵ باران صادقی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۶ فاطمه کابلی چلمردی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۷ رضا پریدار ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۲۸ کسری ساربانها ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۲۹ پری شاد احمدی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۰ مهدی مسکین ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۱ سجاد ابراهیمی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۲ امیررضا درستی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۳ روژین نوری سراجی ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۴ علیرضا شفق ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۵ سانیار دیوسالار ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۶ محمد امین طهماسبی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۷ علی جلد کار ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۸ محمد پویا حیدری ۵ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۳۹ آراس نوروزی ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۴۰ بردیا عالی محمدی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۴۱ فاطمه قاسمی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۴۲ مهدی غلامرضائی نژاد اناری ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۳ رضا رفیعی محمدی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۴ محمد مظاهری ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۵ فاطمه دل آذر ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۶ مبین درست ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۷ سپهرصالح نژاد ۱ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۸ ثنا دودانگه ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۴۹ مبینا سعیدیان ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۰ سارا بهزادی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۱ امیرحسین نصراصفهانی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۲ احسان قرنجیگ ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۳ محمد سجاد حفیظی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۴ علی جعفرطیاری ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۵ ولید قاضی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۶ محمد شریفی ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۵۷ ایلین ارجمند ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۵۸ محمدرضا کفاش ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۵۹ سید محمد محسنی زنوزی ۳ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۰ سعیده محبی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۱ ریحانه یزدی زاده ۲ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۲ زهرا فتوره چی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۳ حسین حافظی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۴ عبدالله ظهرابی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۵ محمدصدرا يعقوبی خالص ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۶ ایمان امانی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۷ ارشیا شیرانیان ۶ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۸ درسا خلیلی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۶۹ شبنم عزیزی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۰ محمد کشوری ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۱ حلیمه قاضی ۴ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۲ سید بهروز کرباسی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۳ منیره شایان نژاد ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۴ محمد رضا غفوری ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۵ علیرضا کابلی چلمردی ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۶ بنیامین خدایاری ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۷ زینب اعتراف ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۸ سجاد ابراهیمی ۷ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۷۹ علی اطمینان ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۸۰ فاطمه بهمنی ۸ کتاب ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰
۱۸۱ علی سلیمانی ۴ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۲ نوید عموزاده ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۳ یونا واحدی ۲ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۴ آیدین مرادی ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۵ احسان دولتخواه ۶ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۶ امیر حسین پیرمحمدی ۳ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۷ فربد فریار ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۸ هونام جهانگیر ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۸۹ امیر ارسلان خلیل زاده ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۰ یسرا ظفرپور امیرآباد ۴ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۱ آیسا خانعلی زاده ۳ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۲ آیدا نجفی ۶ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۳ حامد آبخیز ۷ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۴ سارا حقدادی ۶ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۵ امیرماهان حسینی ۳ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۶ آرشام میرعنایت ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۷ امیر محمد محقق ۵ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۸ عرشیا مهدی حسین آبادی ۶ کتاب آلبرت اينشتين
۱۹۹ ماندانا محودی ۷ کتاب آلبرت اينشتين
۲۰۰ فاطمه جمشیدی نیا ۵ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۱ مهراد پورکهن ۴ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۲ کوروش اکبری ۱ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۳ علیرضا ابوالفتحی ۳ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۴ رایان اسدی ۴ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۵ پویا رفیعی ۳ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۶ امیر علا ابراهیمی ۲ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۷ رادین فیض ۱ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۸ امیررضا یزدان پرست حقبقی ۴ کتاب توماس آلوا اديسون
۲۰۹ پارسا توانایی ۴ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۰ سید سامی سجادی ۳ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۱ نیما اسدی ۷ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۲ نیوشا مقبول ۸ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۳ امیرحسین صادقی ۵ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۴ النا شریفی ۵ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۵ آرمین وهاب پور ۴ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۶ نارین صدقی ۳ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۱۷ سید محمد طاها هاشمی ۵ کتاب مارکو پولو
۲۱۸ نگین پیمانی ۶ کتاب مارکو پولو
۲۱۹ یاسین رسولی زاده ۲ کتاب مارکو پولو
۲۲۰ پارسا صفوی ۶ کتاب مارکو پولو
۲۲۱ ایلیا فرضعلی زاده ۴ کتاب مارك تواين
۲۲۲ حامد آصفی ۸ کتاب مارك تواين
۲۲۳ آرمین منظوری ۲ کتاب نيل آمسترانگ
۲۲۴ سامیار پژوتن ۲ کتاب نيل آمسترانگ
۲۲۵ مهسا دهباشی ۸ کتاب نيل آمسترانگ
۲۲۶ پارسا رفیعی ۵ کتاب نيل آمسترانگ
۲۲۷ امیر صفایی ۴ کتاب نيل آمسترانگ
۲۲۸ تارا مقبول ۸ کتاب ولفگانگ موتسارت
۲۲۹ کیان کاویانی ۴ کتاب ولفگانگ موتسارت
۲۳۰ فرهاد شریفی ۴ کتاب ويليام شكسپير
۲۳۱ عرشیا نجفی ارشادی ۶ کتاب ويليام شكسپير
۲۳۲ فائزه سادات شمسی ۵ کتاب هلن کلر
۲۳۳ فاطمه اسماعیلی ۸ کتاب هلن کلر
۲۳۴ پوریا عرب زاده ۸ کتاب هلن کلر
۲۳۵ غزل گنج بخش ۴ کتاب هلن کلر
۲۳۶ نگین میرزایی ۹ کتاب هلن کلر
۲۳۷ پویا امینی ۱ کتاب هلن کلر
۲۳۸ نیما نوریان ۲ بسته سه جلدی قصه های من و بابام
۲۳۹ سیده ساحل خادمی ۴ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۰ هلیا سیاحیان ۳ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۱ مشکات نوایی ۱ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۲ سید سپهر ميرعبدالباقي ۲ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۳ کیانا کریمی ۳ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۴ محمد صدرا  ترقی اوغاز ۶ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۴۵ آریوعشوری ۲ کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۲۴۶ محمدسینا ابراهیمی ۳ کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۲۴۷ ستایش مرادیان ریزی ۲  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۲۴۸ محمد سجاد زارع ۱  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۲۴۹ آروین نجفیان ۳ کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۲۵۰ امیرمهدی شاد ۵ کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۲۵۱ امیر محمد قدیری ۳ کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۲۵۲ پرهام نوروزی ۱ کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۲۵۳ دانیال حکیمی ۷ کتاب معماهای شهرزاد و بازي جور کانگورو
۲۵۴ هیربد سلامتی ۴  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ و داستان زندگی توماس ادیسون
۲۵۵ علی حاجی باقری ۲  کتاب داستان زندگی توماس ادیسون، بازي جور کانگورو و نيل آمسترانگ
۲۵۶ سید محمد مهدی موسوی محمدی ۷ کتاب آلبرت اينشتين و کتاب خوارزمی
۲۵۷ رایان اسدی ۴ کتاب آلبرت اينشتين و نیل آرمسترانگ
۲۵۸ رادین فتاحی ۳ کتاب توماس آلوا اديسون و نيل آمسترانگ
۲۵۹ مهتاب بهروز ۶ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال و بازي جور کانگورو
۲۶۰ احمد قادری ۱ کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ و نيل آمسترانگ
۲۶۱ آرتین بنی جمالی ۳ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون، بازي جور کانگورو
۲۶۲ مهیار ثابت اقدم ۲ کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها و درباره‌ی سیاره‌ی زمین
۲۶۳ امیرمحمد ولی ۱ کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین و قصه های من و بابام- لبخند ماه
۲۶۴ مهدی محمدپور ۹ کتاب ریاضیات کانگورو ۹و۱۰ و آلبرت اينشتين
۲۶۵ ایلیا اسمعیلی ۱ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها-آلبرت اينشتين
۲۶۶ آرتین تقی ئی ۴ کتاب لئوناردو داوينچی و توماس آلوا اديسون
۲۶۷ نادیا نجفی ارشادی ۲ کتاب لئوناردو داوينچی و مارکو پولو
۲۶۸ فاطمه ظهوری ۸ کتاب معماهای شهرزاد و خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۶۹ امیر رضا سروریان ۴ کتاب نيل آمسترانگ و بازي جور کانگورو
۲۷۰ پریسا امینی ۵ کتاب ولفگانگ موتسارت و هلن کلر
۲۷۱ دل آرا کمالی ۴ کتاب هلن کلر، داستان زندگی توماس ادیسون و داستان زندگی استیون هاوکینگ
۲۷۲ ارسام بهنام فر ۳ کتاب ابن سینا
۲۷۳ بهناز یوسفی ۹ کتاب بیرونی
۲۷۴ علی قاسمی پور ۲ کتاب خوابی پر از گوسفند
۲۷۵ محمدمبین فرودستان ۱ کتاب خوابی پر از گوسفند
۲۷۶ حسین رئیس میرزایی ۹  بازي جور کانگورو
۲۷۷ محمد فرحزادی ۲  بازي جور کانگورو
۲۷۸ آرسام کلهر ۵  بازي جور کانگورو
۲۷۹ محمد حسین شعرانی ۵  بازي جور کانگورو
۲۸۰ نیاز وندادی ۶  بازي جور کانگورو
۲۸۱ مریم ولی ۷  بازي جور کانگورو
۲۸۲ سروین فردوسی ۸  بازي جور کانگورو
۲۸۳ علی اطمینان ۹  بازي جور کانگورو
۲۸۴ مهران محمودزاده ۷  بازي جور کانگورو
۲۸۵ حمیده فارسی ۶  بازي جور کانگورو
۲۸۶ مهشید ضامنی بروجنی ۲  بازي جور کانگورو
۲۸۷ افسانه پور آذر ۷  بازي جور کانگورو
۲۸۸ سارا کشتکار بوئینی ۴  بازي جور کانگورو
۲۸۹ زهرا غیاثی ۴  بازي جور کانگورو
۲۹۰ ملیکا نوری ۱  بازي جور کانگورو
۲۹۱ محمد حسن پورسینا ۵  بازي جور کانگورو
۲۹۲ رقیه محبی ۱  بازي جور کانگورو
۲۹۳ امیرعلی نویدی ۴  بازي جور کانگورو
۲۹۴ علی شفیعی ۱  بازي جور کانگورو
۲۹۵ حامد آصفی ۸  بازي جور کانگورو
۲۹۶ امیر رضا رضایی نسب ۵  بازي جور کانگورو
۲۹۷ عاطفه محمد قلفی ۷  بازي جور کانگورو
۲۹۸ محمد مهدی سلیمی ندوشن ۵  بازي جور کانگورو
۲۹۹ سینا محمدعلی پور ۶  بازي جور کانگورو
۳۰۰ امیرمرتضی رضائی ۷  بازي جور کانگورو
۳۰۱ ساجده محمد قلفی ۵  بازي جور کانگورو
۳۰۲ علیرضا سلمانپور ۸  بازي جور کانگورو
۳۰۳ آرتان صفری ۱  بسته تک‌ستاره
۳۰۴ امیرعلی امینی ۴  بسته تک‌ستاره
۳۰۵ آرمان نایبی ۵  بسته تک‌ستاره
۳۰۶ نوید رضا بشارت نژاد ۱  بسته تک‌ستاره
۳۰۷ مهدیه آراسته ۹  بسته تک‌ستاره
۳۰۸ علی رحیمی ۲  بسته دو ستاره
۳۰۹ دانیال روح الهی ۲  بسته دو ستاره
۳۱۰ سام دولت پور ۳  بسته سه ستاره
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *