ششمین گروه دریافت‌کنندگان جایزه در مینی مسابقه‌های کانگورو

فهرست زیر نام دوستانی است که در مینی‌مسابقه‌های کانگورو شرکت کرده و با کسب امتیاز لازم مؤفق به دریافت جوایز انتخابی خود شده‌اند.

ضمن تبریک به این عزیزان، باز هم یادآوری می‌کنیم که هریک از دانش‌آموزان پایه ۱ تا ۹ می‌توانند در مینی‌مسابقه‌های سایت ریاضیات کانگورو شرکت کنند.

 

  ردیف نام و نام خانوادگی پایه جایزه
۱ پارسا پورنوری پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۲ سید ابوالفضل متمکن دوم دبستان  بازي جور کانگورو
۳ آرتین سید حسینی اول دبستان  بازي جور کانگورو
۴ هستی مهذبیه اول دبستان  بازي جور کانگورو
۵ نفس محمدی اول دبستان  بازي جور کانگورو
۶ آوا رضائی اول دبستان  بازي جور کانگورو
۷ بردیا نصیری ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۸ پریا ایمانی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۹ علی بحرينيان ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۰ ارسطو مظفری دوم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۱ طاها رفیعی پور ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۲ امیر حیدری ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۳ پارسا معتمد ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۴ امیرحسین کشتکار ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۵ آریا شیخ ممو ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۶ محمد حسین رئیسی ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۷ امین افتخاری ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۸ امیرهادی بردستانی ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۱۹ امیر عباس احمدی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۰ امیر محمد خواجوی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۱ سپهر حیدری اول دبستان  بازي جور کانگورو
۲۲ فرزین هاشمی مقدم دوم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۳ آیدین مرادی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۴ آروین امیر حسینی ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۵ امیر حسین پیرمحمدی سوم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۶ پارسا صفوی ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۷ آریا قاسمی رزوه اول دبستان  بازي جور کانگورو
۲۸ ساجده سلطانی رنانی ششم دبستان  بازي جور کانگورو
۲۹ کیانا دبستان اول دبستان  بازي جور کانگورو
۳۰ فاطمه عابدینی دوم دبستان  بازي جور کانگورو
۳۱ پوریا صدقی نهم  بازي جور کانگورو
۳۲ نگار کاظم زاده هفتم  بازي جور کانگورو
۳۳ رضا قاسمی هشتم  بازي جور کانگورو
۳۴ سید مهدی اعتراف اسکویی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو
۳۵ ایمان سنائی چهارم دبستان  بازي جور کانگورو
۳۶ آیدین فضل الهی سوم دبستان  بازي جور کانگورو
۳۷ سیده زهره اعتراف هفتم  بازي جور کانگورو
۳۸ محمد متین جعفری دلیگانی چهارم دبستان  بازي جور کانگورو
۳۹ رادین علی خانی سوم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۰ محمد پارسا محسنی گرده کوهی دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۱ امیر علی خانبازی  عمله دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۲ شیرین دلبوت اول دبستان بسته تک‌ستاره
۴۳ محمد آرشام چاله چاله چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۴ حسین آخوندعلی چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۵ هومن اسمعیلی دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۶ محمدیاسین صالحی پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۷ حامد هدایت پور دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۸ علیرضا زارعی پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۴۹ حسین عزیزی پور دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۰ محمد مهدی میرزایی حتکنی هفتم بسته تک‌ستاره
۵۱ آیدین مختاریان دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۲ علی اسلامی هفتم بسته تک‌ستاره
۵۳ محمد آذری ششم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۴ دینا حق شناس چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۵ آرین انصاری چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۶ رهام شایان شریف دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۷ هیراد سعیدی اول دبستان بسته تک‌ستاره
۵۸ سامان سابقی طهرانی دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۵۹ پارسا زندیه چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۶۰ سید مصطفی اعتراف اسکویی هفتم بسته تک‌ستاره
۶۱ ایلیا حامدی بصیر چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۶۲ روشنک مهرنیا اول دبستان بسته تک‌ستاره
۶۳ علی میرزایی نهم بسته تک‌ستاره
۶۴ زهرا ملکی پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۶۵ مهیار علائی اول دبستان بسته تک‌ستاره
۶۶ احسان نایبی هشتم بسته تک‌ستاره
۶۷ رایان ذکاوت زاده سوم دبستان بسته تک‌ستاره
۶۸ شایان علی نژاد چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۶۹ فاطمه خلیلی سوم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۰ امیرحسین خلیلی تیرتاشی چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۱ محی الدین فرزانه هشتم بسته تک‌ستاره
۷۲ محمد رضا وطنی پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۳ علی اکبرزاده ششم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۴ رایا کوهستانی اسیق سو دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۵ مرضیه اسماعیلی هشتم بسته تک‌ستاره
۷۶ امیررضا میرزاده پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۷ فراز حاج هاشمی چهارم دبستان بسته تک‌ستاره
۷۸ احمد رضا کارگران اول دبستان بسته تک‌ستاره
۷۹ راستین صفامنصوری دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۸۰ آراد عالی خانی اول دبستان بسته تک‌ستاره
۸۱ پارمیس میرزایی پنجم دبستان بسته تک‌ستاره
۸۲ رادین نیک اقبالی سوم دبستان بسته تک‌ستاره
۸۳ آرتین خان محمدی فرد اول دبستان بسته تک‌ستاره
۸۴ شایان معقولی دوم دبستان بسته تک‌ستاره
۸۵ همایون حق پرست چهارم دبستان  بسته دو ستاره
۸۶ تایماز جاویدی چهارم دبستان  بسته دو ستاره
۸۷ اشکان طلائی سوم دبستان  بسته دو ستاره
۸۸ ملیکا دلبر چهارم دبستان  بسته دو ستاره
۸۹ مهرپو مقدسی بروجنی پنجم دبستان  بسته سه ستاره
۹۰ آراد حسین پور سوم دبستان  بسته سه ستاره
۹۱ محمد سبحان سرمدیان سوم دبستان  بسته سه ستاره
۹۲ امیرحسین صادقی پنجم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۳ باربد رحمانی اول دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۴ رادوین حسینی سوم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۵ بردیا دانا فرد سوم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۶ ارس گشایشی سوم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۷ امیر علی عزت ور چهارم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۸ مرتضی ضیاحیدری هشتم  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۹۹ احسان امیری چهارم دبستان  کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ
۱۰۰ محمد رضائی والا پنجم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۱ محمد امین ظهیری فرح دوم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۲ یزدان روشن سوم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۳ مهبد پور صلعی پنجم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۴ رادین طاهر سیما اول دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۵ امیر محمد نایب فرد اول دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۶ ایلیا کاظمی اول دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۷ هستی حسنلو چهارم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۱۰۸ کیانا کریمی سوم دبستان  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۰۹ پرهام نوروزی اول دبستان  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۱۰ سارا دهدشتی اصل پنجم دبستان  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۱۱ محمدامین قبادی پنجم دبستان  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۱۲ بکتاش دلشاد سوم دبستان  کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه
۱۱۳ دانیال دهقان سوم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۱۴ باربد باب المراد پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۱۵ محمد احمدیان شالچی پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۱۱۶ زهرا حق شناس پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۱۷ سروش نصرتی دوم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۱۸ امیر علی کلانتر دوم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۱۹ نیما اکبری ششم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۲۰ هدیه جلیلی چهارم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۲۱ علی دهدشتی ششم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من
۱۲۲ ایمان بحرينيان ششم دبستان بسته سه جلدی قصه های من و بابام
۱۲۳ سالار عابدی اول دبستان بسته سه جلدی قصه های من و بابام
۱۲۴ شایان فرهادی ششم دبستان کتاب ابن سینا
۱۲۵ اباالفضل منظوری امامزاده ششم دبستان کتاب بیرونی
۱۲۶ آروین طلائی اول دبستان کتاب خوارزمی
۱۲۷ سروین ملکانی نژاد سوم دبستان کتاب فرديناند ماژلان
۱۲۸ رضا ابوترابی پنجم دبستان کتاب لئوناردو داوينچی
۱۲۹ علیرضا ابوالفتحی سوم دبستان کتاب لئوناردو داوينچی
۱۳۰ سید محمد طاها هاشمی پنجم دبستان کتاب لئوناردو داوينچی
۱۳۱ ملیحه تولن اول دبستان کتاب لئوناردو داوينچی
۱۳۲ آرتان صفری اول دبستان کتاب نيل آمسترانگ
۱۳۳ عرفان گلشن پژوه نهم کتاب نيل آمسترانگ
۱۳۴ مسیح حاتمی هفتم کتاب نيل آمسترانگ
۱۳۵ آرتین تقی ئی چهارم دبستان کتاب ولفگانگ موتسارت
۱۳۶ آرنوش عاشوری مقدم سوم دبستان کتاب هلن کلر
۱۳۷ فاطمه خوریانی نهم کتاب آلبرت اینشتین
۱۳۸ حسین هاشمی پور چهارم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۳۹ محمد متین ظهیری فرح هفتم کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۰ سیدمتین لطیفی پنجم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۱ ارس گشایشی سوم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۲ رادین فتاحی سوم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۳ مهرداد پورکهن چهارم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۴ آلپر رونی سوم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۵ یزدان روشن سوم دبستان کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۶ سالار مکاری هفتم کتاب آلبرت اینشتین
۱۴۷ احمد رضا مردانی بلداجی ششم دبستان کتاب توماس آلوا اديسون
۱۴۸ نوید عمو زاده پنجم دبستان کتاب توماس آلوا اديسون
۱۴۹ امیر محمد بابایی پور ششم دبستان کتاب مارکو پولو
۱۵۰ محمد رفعتی خواه ششم دبستان کتاب مارکو پولو
۱۵۱ علی ربانی اول دبستان  کتاب درباره‌ی آب و هوا
۱۵۲ امیر حسین کریمی اول دبستان  کتاب درباره‌ی خزندگان
۱۵۳ رادین علی خانی سوم دبستان  کتاب درباره‌ی خزندگان
۱۵۴ کسری ابراهيمي مقدم اول دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۵۵ محیا جانباز اول اول دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۵۶ هادی مکوند حسینی پنجم دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۵۷ آرتین شازاد اول دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۵۸ محیا جانباز اول اول دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۵۹ رهام غلامی دوم دبستان کتاب درباره‌ی جانوران
۱۶۰ یارا تاجیک اول دبستان کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۱۶۱ ارشن پیرنیاکان ششم دبستان کتاب دربار‌ه‌ی دایناسورها
۱۶۲ معصومه پولادی اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۳ ابوالفضل پورمحمدخدابنده اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۴ طاهره حسینی سوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۵ طنین تاجیک اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۶ امین آخوندی ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۷ هلیا معتمدی اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۸ سید امیر رضا رضوی دوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۶۹ محمد مهدی صالحی پنجم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۷۰ بهراد بسام دوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۱۷۱ نامی منشئی سوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۲ علیرضا آخوندی ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۳ کیان سلیمانی سوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۴ رهام شایان شریف دوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۵ محمد جواد موذنی سوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۶ مارینا طالب زاده دوم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۷ نادیا محمدزاده اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۳ و ۴
۱۷۸ ریحانه صفرزاده سوم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۷۹ عرفان محسنی ششم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۸۰ محمد صمدی سوم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۸۱ مهرشاد دورودیان پنجم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۸۲ محمد علی اجلال نوبریان اول دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۸۳ پوریا شایان نژاد دوم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۱۸۴ رادین جریره ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۸۵ اسحاق شادکام هشتم کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۸۶ آیدا نجفی ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۸۷ طهورا برم چهارم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۸۸ مریم حقیقت ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۸۹ علی صفری ششم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۹۰ ایلین محسنی اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۹۱ مریم چراغی هفتم کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۹۲ امیررضا قنبری هفتم کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۹۳ ملیسا طالب زاده هفتم کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸
۱۹۴ امین نصر هفتم کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۱۹۵ محمد قلیچ نهم کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۱۹۶ علیرضا فرجامی هفتم کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۱۹۷ مریم شبستری هشتم کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۱۹۸ محمد آهنگر اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۱۹۹ صنم محمدپور هشتم کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۲۰۰ مبینا کم نهم کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۲۰۱ مهدی حاجیان نهم کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۲۰۲ عباس رجبی هشتم کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۲۰۳ خدیجه قاضی نهم کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۲۰۴ علی صالحی نهم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰۵ زهرا شجاع نهم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰۶ بارمان احمدی سوم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰۷ بهراد تقی ئی دوم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰۸ علی جیت ساز هشتم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۰۹ رستا جاهد چهارم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۰ آرتان صفری اول دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۱ آبتین غفور زاده پنجم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۲ هلنا شریفیان اول دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۳ صبا مولایی ششم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۴ زهرا حیدری هشتم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۵ درسا ملک زاده ششم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۶ محمد رضا ناصری نهم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۷ تارا مقبول هشتم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۸ سید محمد امین رجایی هفتم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۱۹ مهدیه آراسته هشتم کتاب مترو تجریش
۲۲۰ محمدجواد عرب نهم کتاب مترو تجریش
۲۲۱ ارسام بهنام فر سوم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۲ فرنگیس کلانتر چهارم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۳ مریم بحرينيان ششم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۴ رسا نصرالله زاده سوم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۵ محسن بیگی ششم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۶ رادین نیک اقبالی سوم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۷ محمد ابراهیم کنی ششم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۸ کیان کاویانی چهارم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۲۹ امیر محمد انصاری فیض آبادی هشتم کتاب مترو تجریش
۲۳۰ امیر حسین هوشمند ششم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۳۱ مبینا بیک پور چهارم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۳۲ سید محمد محسنی زنوزی سوم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۳۳ مهدی قدیری چهارم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۳۴ پارمیس میرزایی پنجم دبستان کتاب مترو تجریش
۲۳۵ صدف مولایی هفتم کتاب معماهای شهرزاد
۲۳۶ زهرا پورمحمدخدابنده سوم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۳۷ امیرمرتضی رضائی هفتم کتاب معماهای شهرزاد
۲۳۸ صدرا محبی هفتم کتاب معماهای شهرزاد
۲۳۹ علی سلیمانی چهارم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۰ هلیا سادات موسوی مهربان ششم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۱ ستایش سینامهر چهارم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۲ آرش رضایی نهم کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۳ آبتین طاهری دوم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۴ آبتین یوسفی پنجم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۵ هیراد جهانگیر ششم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۶ آرش نصرتی ششم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۷ محمد رضا رضایی ششم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۸ فاطمه سراوانی هشتم کتاب معماهای شهرزاد
۲۴۹ محمد حسین مجید پنجم دبستان کتاب معماهای شهرزاد
۲۵۰ حسن براتی هشتم کتاب معماهای شهرزاد
۲۵۱ کیمیا مشهدی زاده دوم دبستان کتاب کلاغ سیاه به سفر می رود
۲۵۲ فاطمه رحمتی ششم دبستان کتاب کلاغ سیاه به سفر می رود
۲۵۳ آروین علائی اول دبستان کتاب خوابی پر از گوسفند
۲۵۴ راستین صفامنصوری دوم دبستان کتاب خوابی پر از گوسفند
۲۵۵ سهیل رفیعی سوم دبستان کتاب شنگال
۲۵۶ علیرضا ملک جعفریان چهارم دبستان  لیوان کانگورو
۲۵۷ عرفان گلکار نهم  بازي جور کانگورو/ کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۲۵۸ حسین انبیایی پنجم دبستان  بازي جور کانگورو/ کتاب مترو تجریش
۲۵۹ پارسا صادقی ششم دبستان  بازي جور کانگورو/ کتاب معماهای شهرزاد
۲۶۰ امیر رضا گورکانی چهارم دبستان  بسته دو ستاره/ بازي جور کانگورو
۲۶۱ سام نثاروند چهارم دبستان  بسته دو ستاره/ بازي جور کانگورو
۲۶۲ ایلیا تیموری چهارم دبستان  بسته دو ستاره/کتاب آلبرت اينشتين
۲۶۳ پارسا83 ملکی پنجم دبستان  کتاب ریاضیات کانگورو 9و10/ کتاب ریاضیات کانگورو ۷ و ۸/ کتاب معماهای شهرزاد
۲۶۴ سانیا موسوی پنجم دبستان  کتاب مترو تجریش/ بازي جور کانگورو/ کتاب شنگال
۲۶۵ محمد طاها کالاشی پنجم دبستان  کتاب مترو تجریش/ کتاب ابن سینا
۲۶۶ محمدرضا جعفرپور چهارم دبستان بازي جور کانگورو/ کتاب  آلبرت اينشتين
۲۶۷ سید مهدی هاشمی چهارم دبستان کتاب ابن سینا/ کتاب آلبرت اينشتين
۲۶۸ محمدمهدی دستار چهارم دبستان کتاب آلبرت اينشتين/ بازي جور کانگورو/کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲
۲۶۹ سیدمحمدامین حسینی پنجم دبستان کتاب توماس آلوا اديسون/ بازي جور کانگورو
۲۷۰ آرین نورفرد دوم دبستان کتاب توماس آلوا اديسون/ کتاب آلبرت اينشتين/ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۷۱ پوریا زارعی ششم دبستان کتاب خوارزمی/کتاب ابن سینا/ بازي جور کانگورو
۲۷۲ پارمیدا رجب زاده سوم دبستان کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال/ بازي جور کانگورو
۲۷۳ سید محمد جواد ملک جعفریان هفتم کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال/ کتاب ریاضیات کانگورو 9و10
۲۷۴ ملینا شهاب احمدی دوم دبستان کتاب داستان زندگی استیون هاوکینگ/ بازي جور کانگورو
۲۷۵ پارسا یوسفی پنجم دبستان کتاب داستان زندگی توماس ادیسون/ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها
۲۷۶ محمد پوریا محسنی گرده کوهی دوم دبستان کتاب درباره‌ی آب و هوا/ کتاب آلبرت اينشتين
۲۷۷ محمد صادق حکیمی ششم دبستان کتاب درباره‌ی سیاره‌ی زمین/ کتاب معماهای شهرزاد
۲۷۸ سوفیا رمضانیان اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲ / کتاب خوابی پر از گوسفند
۲۷۹ ابوالفضل رحیم پور اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲/ بسته تک‌ستاره
۲۸۰ پدرام خلیلی چهارم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲/ کتاب آلبرت اينشتين/ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۲۸۱ آرش جعفریان اول دبستان کتاب ریاضیات کانگورو ۱ و ۲/ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۲۸۲ امیر حسین بهزادی پنجم دبستان کتاب ریاضیات کانگورو 9و10/ کتاب آلبرت اينشتين
۲۸۳ احسان عطار هفتم کتاب ریاضیات کانگورو 9و10/ کتاب معماهای شهرزاد
۲۸۴ مبینا شهاب احمدی پنجم دبستان کتاب فرديناند ماژلان/ بازي جور کانگورو
۲۸۵ آرین علیپور پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها/ بازي جور کانگورو
۲۸۶ ستایش حیدری دوم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها/ بازي جور کانگورو
۲۸۷ حسن فریدونی پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها/ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۸۸ امیر عطا هادی اول دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من/ بازي جور کانگورو
۲۸۹ حمیدرضا رضایی ششم دبستان کتاب قصه های من و بابام – بابای خوب من/ بازي جور کانگورو
۲۹۰ امیرحسین امیری پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- لبخند ماه/ کتاب معماهای شهرزاد
۲۹۱ آرش طلائی سوم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها/ کتاب درباره‌ی جانوران/ کتاب داستان زندگی توماس ادیسون
۲۹۲ امیر عباس آبسالان پنجم دبستان کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها – لبخند ماه/ کتاب ابن سینا
۲۹۳ شروین گودرزی پنجم دبستان کتاب لئوناردو داوينچی/ کتاب هلن کلر
۲۹۴ سوگل نوری پنجم دبستان کتاب لئوناردو داوينچی/ کتاب هلن کلر/ کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۹۵ شهاب توانا چهارم دبستان کتاب مترو تجریش/ بازي جور کانگورو/ کتاب ریاضیات کانگورو ۵ و ۶
۲۹۶ ماکان آزادی چهارم دبستان کتاب مترو تجریش/ بسته تک‌ستاره
۲۹۷ محمد حسین مجید پنجم دبستان کتاب مترو تجریش/کتاب خوراک مغز برای مصرف یک سال
۲۹۸ آیدا نجفی هفتم کتاب معماهای شهرزاد /کتاب مترو تجریش/ کتاب لئوناردو داوينچی
۲۹۹ امیر حسین صحی پور پنجم دبستان کتاب معماهای شهرزاد/ بازي جور کانگورو
۳۰۰ ایمان سعیدی چهارم دبستان کتاب معماهای شهرزاد/ کتاب قصه های من و بابام- شوخی ها و مهربانی ها – لبخند ماه/ بازي جور کانگورو

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *