فراخوان طراحی مسئله برای ریاضیات کانگورو ۲۰۲۳

دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو در ایران از همه دبیران محترم، اساتید گرامی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و دیگر علاقه‌مندان به ریاضیات و ترویج ریاضی بین دانش‌آموزان دعوت می‌کند مسئله‌های پیشنهادی خود را بر اساس رویکرد ریاضیات کانگورو برای تمام پایه‌های تحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ به این دبیرخانه ارسال کنند.

افراد علاقه‌مند می‌توانند حداکثر پنج مسئلۀ ریاضی را طراحی و هر مسئله را در قالب فرم ویژۀ طراحی سؤال به صورت مجزا ذخیره و ارسال کنند.

برای دسترسی راحت‌تر به شیوه ارسال سؤال بر روی پیوند زیر کلیک کنید:

مسئله‌های دریافتی در کمیتۀ علمی دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو بررسی و مسئله‌های مناسب (اصیل، خلاقانه و همسو با رویکرد ریاضیات کانگورو) انتخاب، ترجمه و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو که در اکتبر ۲۰۲۲ برگزار می‌شود ارائه خواهند شد. در کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو که هر سال با هدف انتخاب نهایی سؤال‌های جشنوارۀ ریاضیات کانگورو در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، ریاضی‌دان‌هایی از هر کشور، به بررسی تمام سؤال‌های پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت از بین آن‌ها ۲۴ یا ۳۰ مسئله در هر گروه را به عنوان سؤال‌های اصلی جشنواره در آن سال انتخاب می‌کنند. شایان ذکر است از زمان پیوستن ایران به انجمن جهانی کانگورو بدون مرز، هر سال تعدادی از مسئله‌های پیشنهادی ایران در بین مسئله‌های اصلی این جشنوارۀ بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

مؤسسۀ فرهنگی فاطمی به طراحانی که مسئله‌های پیشنهادی‌شان در کنگرۀ جهانی انتخاب شود و در میان مسئله‌های اصلی جشنوارۀ کانگورو ۲۰۲۳ قرار گیرد، جوایز ویژه‌ای تقدیم خواهد کرد.

شایان ذکر است سال گذشته از میان ۱۶۲ مسئلۀ  ارسالی به دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو، ۸۱ مسئله از ۲۵ طراح، توسط داوران کمیتۀ علمی این دبیرخانه انتخاب شده و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو در اکتبر ۲۰۲۱ ارسال شد؛ که از این تعداد، ۸ مسئله از مسائل پیشنهادی ایران در فهرست نهایی و ۶ مسئله نیز در فهرست مسائل رزرو انتخاب شد. اسامی طراحان مسائل به شرح زیر است:

نام طراح

استانآدرس مسئلۀ انتخاب شدهوضعیتعکس سوال

شراره خان احمدی

تهرانسوال ۲۱ – پایه ۳ و ۴لیست نهاییکلیک کنید
سوال ۲۶ – پایه ۵ و ۶لیست نهاییکلیک کنید
سوال ۲۰ – پایه ۹ و ۱۰لیست رزرو، جایگزین شده با مسائل اصلی کلیک کنید
پایه ۷ و ۸رزروکلیک کنید
شراره خان احمدی – زهره پندیتهرانپایه ۱۱ و ۱۲رزروکلیک کنید

علی حبیبی

 

مازندرانسوال ۱۵ – پایه ۵ و ۶لیست نهاییکلیک کنید
سوال ۷ – پایه ۷ و ۸لیست نهاییکلیک کنید
پایه ۱۱ و ۱۲رزروکلیک کنید

جعفر اسدی گرمارودی

تهرانسوال ۱۸ –  پایه ۳ و ۴لیست نهاییکلیک کنید
سوال ۲۷ – پایه ۵ و ۶لیست رزرو، جایگزین شده با مسائل اصلیکلیک کنید

سکینه کاظمی

 

زنجانسوال ۱۲ – پایه ۱ و ۲لیست نهاییکلیک کنید

مسعود مرادی

تهرانسوال ۱۳ – پایه ۵ و ۶لیست نهاییکلیک کنید
سید محمد سجادیخراسان رضویسوال ۲۳ – پایه ۵ و ۶لیست نهاییکلیک کنید
پروانه میرزائیایلامسوال ۷ – پایه ۱۱ و ۱۲لیست رزرو، جایگزین شده با مسائل اصلی

کلیک کنید

دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو ضمن تشکر از تمام عزیزانی که با ما در این رویداد جهانی مشارکت داشته‌اند، جوایزی را به طراحان این دوره تقدیم خواهد کرد.

سؤال‌های ارسالی دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو ایران به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو اکتبر ۲۰۲۱:

به‌روز رسانی ۱ تیرماه ۱۴۰۰-فراخوان طراحی مسئله برای ریاضیات کانگورو ۲۰۲۲

با احترام به درخوا‌ست‌های شما، مهلت شرکت در فراخوان طراحی مسئله برای ریاضیات کانگورو ۲۰۲۲ تا ۵ تیرماه تمدید شد.

دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو در ایران از همه دبیران محترم، اساتید گرامی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و دیگر علاقه‌مندان به ریاضیات دعوت می‌کند مسئله‌های پیشنهادی خود را بر اساس رویکرد ریاضیات کانگورو برای تمام پایه‌های تحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۱ خردادماه به این دبیرخانه ارسال کنند.

افراد علاقه‌مند می‌توانند حداکثر پنج مسئلۀ ریاضی را طراحی و هر مسئله را در قالب فرم ویژۀ طراحی سؤال به صورت مجزا ذخیره و ارسال کنند.

مسئله‌های دریافتی در کمیتۀ علمی دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو بررسی و مسئله‌های مناسب (اصیل، خلاقانه و همسو با رویکرد ریاضیات کانگورو) انتخاب، ترجمه و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۲۲ ارائه خواهند شد. در کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو که هر سال با هدف انتخاب نهایی سؤال‌های جشنوارۀ ریاضیات کانگورو در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، ریاضی‌دان‌هایی از هر کشور، به بررسی تمام سؤال‌های پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت از بین آن‌ها ۲۴ یا ۳۰ مسئله در هر گروه را به عنوان سؤال‌های اصلی جشنواره در آن سال انتخاب می‌کنند. شایان ذکر است از زمان پیوستن ایران به انجمن جهانی کانگورو بدون مرز، هر سال تعدادی از مسئله‌های پیشنهادی ایران در بین مسئله‌های اصلی این جشنوارۀ بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

مؤسسۀ فرهنگی فاطمی به طراحانی که مسئله‌های پیشنهادی‌شان در کنگرۀ جهانی انتخاب شود و در میان مسئله‌های اصلی جشنوارۀ کانگورو ۲۰۲۲ قرار گیرد، جوایز ویژه‌ای تقدیم خواهد کرد.

شایان ذکر است سال گذشته از میان ۱۶۸ مسئلۀ  ارسالی به دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو، ۸۴ مسئله از ۳۴ طراح، توسط داوران کمیتۀ علمی این دبیرخانه انتخاب شده و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۲۱ ارسال شد؛ که از این تعداد، ۲ مسئله از ۲ طراح زیر بین مسئله‌های اصلی این جشنوارۀ بین‌المللی قرار گرفتند.

یک سؤال از سپیده چمن‌آرا

یک سؤال از محمد مهدی دهقانی فیروز آبادی

  دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو ضمن تشکر از تمام عزیزانی که با ما در این رویداد جهانی مشارکت داشته‌اند، جوایزی را به طراحان این دوره تقدیم خواهد کرد. سؤال‌های ارسالی دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو ایران به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۲۱:

نام طراح

استان تعداد سوال ارسالی به کنگره
محمدرضا راستگار اردبیل

۴

مسعود گل مرادی

اردبیل ۲

مرضیه یحیائی فروشانی

اصفهان ۲

مریم رجبی

البرز

۲

سیده هستی علوی البرز

۱

پروانه میرزائی ایلام

۳

امیرحسین پیری

ایلام ۴

محمد رضایی

آذربایجان شرقی ۱

بهنام مرادی چمن زمین

آذربایجان شرقی ۵

سیدعباس موسوی ارزنق

آذربایجان شرقی ۱

کمیل الوندی

بوشهر ۲
رقیه رزمی بوشهر

۱

جعفر اسدی گرمارودی

تهران ۱

مهناز توکلی

تهران ۴

سپیده چمن آرا

تهران ۱
محسن رحیمی تهران

۳

بهمن کاظمی

تهران ۷
فاطمه کاظمی تهران

۱

فاطمه ناصری

خراسان جنوبی ۱

سیدمحمد سجادی

خراسان رضوی ۱

حمیدرضا محمدزاده پشم چی

خراسان رضوی ۴

یوسف تابع الحجه

خوزستان ۲
سبزعلی کاظمی زنجان

۱

سکینه کاظمی زنجان

۶

نیلوفر جوکار

فارس

۴

مریم ذبیح الهی

کرمان

۲
سید علی اصغر خیری جلودار مازندران

۴

حسن کفاش امیری مازندران

۱

یمنا آشیان هرمزگان

۲

آریا کورشی حضرت همدان

۳

عارفه دهقانی فیروزآبادی یزد

۲

محمدمهدی دهقانی فیروزآبادی یزد

۲

مهرداد دهقانی فیروزآبادی یزد

۲

مجتبی زارع یزد

۲

برای دسترسی راحت‌تر به شیوه ارسال سؤال بر روی پیوند زیر کلیک کنید:

به روز رسانی ۱۵ تیرماه ۹۹ – فراخوان طراحی مسئله برای ریاضیات کانگورو ۲۰۲۱

با احترام به درخوا‌ست‌های شما، مهلت شرکت در فراخوان طراحی مسئله برای ریاضیات کانگورو ۲۰۲۱ تا ۳۰ تیرماه تمدید شد.

 

? دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو در ایران از همه دبیران محترم، اساتید گرامی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و دیگر علاقه‌مندان به ریاضیات دعوت می‌کند مسئله‌های پیشنهادی خود را بر اساس رویکرد ریاضیات کانگورو برای تمام پایه‌های تحصیلی حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیرماه به این دبیرخانه ارسال کنند.

افراد علاقه‌مند می‌توانند حداکثر پنج مسئلۀ ریاضی را طراحی و هر مسئله را در قالب فرم ویژۀ طراحی سؤال به صورت مجزا ذخیره و ارسال کنند.

مسئله‌های دریافتی در کمیتۀ علمی دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو بررسی و مسئله‌های مناسب (اصیل، خلاقانه و همسو با رویکرد ریاضیات کانگورو) انتخاب، ترجمه و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۲۱ ارائه خواهند شد. در کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو که هر سال با هدف انتخاب نهایی سؤال‌های جشنوارۀ ریاضیات کانگورو در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، ریاضی‌دان‌هایی از هر کشور، به بررسی تمام سؤال‌های پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت از بین آن‌ها ۲۴ یا ۳۰ مسئله در هر گروه را به عنوان سؤال‌های اصلی جشنواره در آن سال انتخاب می‌کنند. شایان ذکر است از زمان پیوستن ایران به انجمن جهانی کانگورو بدون مرز، هر سال تعدادی از مسئله‌های پیشنهادی ایران در بین مسئله‌های اصلی این جشنوارۀ بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

مؤسسۀ فرهنگی فاطمی به طراحانی که مسئله‌های پیشنهادی‌شان در کنگرۀ جهانی انتخاب شود و در میان مسئله‌های اصلی جشنوارۀ کانگورو ۲۰۲۱ قرار گیرد، جوایز ویژه‌ای تقدیم خواهد کرد.

شایان ذکر است سال گذشته از میان ۲۰۰ مسئلۀ  ارسالی به دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو، ۶۷ مسئله از ۲۷ طراح، توسط داوران کمیتۀ علمی این دبیرخانه انتخاب شده و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۲۰ ارسال شد؛ که از این تعداد، ۹ مسئله از ۷ طراح زیر بین مسئله‌های اصلی این جشنوارۀ بین‌المللی قرار گرفتند.

دو سؤال از آقای تورج لامعی

یک سؤال از آقای حسن کفاش امیری

یک سؤال از خانم شراره خان احمدی

یک سؤال از آقای محمد رضایی

دو سؤال از آقای محمدرضا ناصری

یک سؤال از خانم فائزه مصطفی‌پور

یک سؤال از آقای مهرداد دهقانی فیروز آبادی

 

بدینوسیله، کسب “رتبۀ سوم” در “مسئله‌های انتخاب شده” توسط کشور ایران در میان بیش از ۸۰ کشور عضو در کنگره را که با همت مؤسسۀ فرهنگی فاطمی برگزار گردید؛ تبریک عرض می‌نماییم.

دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو ضمن تشکر از تمام عزیزانی که با ما در این رویداد جهانی مشارکت داشته‌اند، جوایز ویژه‌ای را به طراحان این دوره تقدیم خواهد کرد.

 

سؤال‌های ارسالی دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو ایران به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۲۰:

نام طراح

استان تعداد سوال ارسالی به کنگره
محمدرضا راستگار اردبیل

۱

یوسف جبرئیلی

اردبیل ۱

مرضیه یحیایی

اصفهان ۱

بهنام مرادی چمن زمین

آذربایجان شرقی

۳

محمد رضایی آذربایجان شرقی

۴

تورج لامعی آذربایجان شرقی

۳

نگار نصرالله زاده

آذربایجان شرقی ۳

کمیل الوندی

بوشهر ۲

بهمن کاظمی

تهران ۳

جعفر اسدی گرمارودی

تهران ۲

شراره خان احمدی

تهران ۷
محسن رحیمی تهران

۴

محمدرضا ناصری

خراسان جنوبی ۴

علی ناصری

خراسان جنوبی ۲

فائزه مصطفی پور

خراسان جنوبی ۱
سید محمد سجادی اوتانلو خراسان رضوی

۱

سکینه کاظمی

زنجان ۲
نیلوفر جوکار فارس

۱

شایان طایفه

قزوین ۱

وحید ریاضی احمدسرائی

گیلان ۳

حسن کفاش امیری

مازندران ۴

حسن باقر پور

مازندران ۱
سيدعلي اصغر خيري جلودار مازندران

۱

سیده الهام مهری مازندران

۱

آریا کوروشی حضرت

همدان

۵

مهرداد دهقانی فیروزآبادی

یزد

۳
محمد مهدی دهقانی یزد

۳

 

? برای دسترسی راحت‌تر به شیوه ارسال سؤال بر روی پیوند زیر کلیک کنید:

فراخوان طراحی سؤال برای ریاضیات کانگورو ۲۰۲۱

فراخوان طراحی مسئله برای ریاضیات کانگورو ۲۰۲۰

دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو در ایران از همه دبیران محترم، اساتید گرامی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و دیگر علاقه‌مندان به ریاضیات دعوت می‌کند مسئله‌های پیشنهادی خود را بر اساس رویکرد ریاضیات کانگورو برای تمام پایه‌های تحصیلی حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ به این دبیرخانه ارسال کنند.

افراد علاقه‌مند می‌توانند حداکثر پنج مسئلۀ ریاضی را طراحی و هر مسئله را در قالب فرم ویژۀ طراحی سؤال به صورت مجزا ذخیره و ارسال کنند.

سؤال‌های دریافتی در کمیتۀ علمی دبیرخانه ریاضیات کانگورو بررسی و سؤال‌های مناسب (اصیل، خلاقانه و همسو با رویکرد ریاضیات کانگورو) انتخاب، ترجمه و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۲۰ ارائه خواهند شد. در کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو که هر سال با هدف انتخاب نهایی سؤال‌های جشنوارۀ ریاضیات کانگورو در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، ریاضی‌دان‌هایی از هر کشور، به بررسی تمام سؤال‌های پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت از بین آن‌ها ۲۴ یا ۳۰ سؤال در هر گروه را به عنوان سؤال‌های اصلی جشنواره در آن سال انتخاب می‌کنند. شایان ذکر است از زمان پیوستن ایران به انجمن جهانی کانگورو بدون مرز، هر سال تعدادی از سؤال‌های پیشنهادی ایران در بین سؤال‌های اصلی این جشنوارۀ بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

مؤسسۀ فرهنگی فاطمی امسال نیز مانند سال‌های گذشته در جشن پایانی ریاضیات کانگورو از طراحانی که سؤال‌های پیشنهادی‌شان برای ارائه به کنگرۀ جهانی انتخاب شود تقدیر به عمل می‌آورد و همچنین به طراحانی که سؤال هایشان در میان سؤال های اصلی مسابقۀ کانگورو ۲۰۲۰ قرار گیرد جوایز ویژه‌ای اعطا خواهد کرد.

سال گذشته ۳۵ سؤال از میان سؤال‌های ارسالی به دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو توسط داوران انتخاب شده و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۱۹ ارسال شد. که از این تعداد سؤال، ۳ سؤال زیر انتخاب شد. گفتنی است از طراحان سؤال‌های انتخاب شده، در جشن پایانی یازدهمین دورۀ ریاضیات کانگورو، تقدیر خواهد شد:

سؤال آقای سید محمد سجادی اوتانلو از خراسان رضوی
سؤال‌های آقای مسعود گل مرادی از اردبیل

سؤال‌های ارسالی دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو ایران به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۱۹:

نام طراح استان تعداد سوالات ارسالی به کنگره
سیده الهام مهری مازندران ۱
بهنام مرادی چمن زمین آذربایجان شرقی ۲
تورج لامعی آذربایجان شرقی ۲
حمیدرضا محمدزاده پشم چی خراسان رضوی ۳
رقیه رزمی بوشهر ۱
زهرا حیدری بوشهر ۱
سکینه کاظمی زنجان ۱
عبدالرحیم شاطر بوشهر ۱
علیرضا چراغی تهران ۱
فاطمه کاظمی تهران ۱
محسن رحیمی تهران ۱
سید محمد سجادی اوتانلو خراسان رضوی ۲
محمد حسین سلیمی افشار آذربایجان غربی ۱
محمدرضا راستگار اردبیل ۱
مرتضی سلیمی تهران ۳
مریم ذبیح اللهی کرمان ۱
مریم رجبی مازندران ۱
مسعود گل مرادی اردبیل ۴
نغمه قلی پور ورکی مازندران ۱
نگار نصراله زاده آذربایجان شرقی ۴
نیما راستی فارس ۱
نیوشا روحانی البرز ۱

برای آشنایی بیشتر با سؤال‌های جشنوارۀ بین‌المللی ریاضیات کانگورو، می‌توانید سؤال‌های دوره‌های اخیر این جشنواره را از پیوندهای زیر دریافت فرمایید.

مسئله ها و پاسخ‌های جشنوارۀ ریاضیات کانگورو ۲۰۱۹

دریافت پوستر

 

? برای دسترسی راحت‌تر به شیوه ارسال سؤال بر روی پیوند زیر کلیک کنید:

دعوت به همکاری در یازدهمین دورۀ ریاضیات کانگورو

مؤسسه فرهنگی فاطمی از تمام علاقه‌مندان به توسعه و ترویج ریاضیات و علوم کامپیوتر دعوت به همکاری می‌کند.
متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند فرم درخواست نمایندگی را دریافت و پس از تکمیل، با سایر مدارک مورد نیاز به نشانی‌ ایمیل info@mathkangaroo.ir و یا به شماره تلگرام ۰۹۲۱۲۹۵۴۲۰۳ ارسال کنند.

مراکز زیر امکان دریافت نمایندگی مؤسسه فرهنگی آموزشی فاطمی در شهرهای مختلف کشور را دارند:
– آموزشگاه‌های علمی آزاد فعال
– خانه‌های ریاضیات فعال
– پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی فعال

  شرایط دریافت نمایندگی:
۱. داشتن حداقل ۳ سال سابقۀ آموزشی به ویژه در ارتباط با ریاضیات و علوم کامپیوتر
۲. داشتن سابقۀ موفق در برگزاری آزمون‌های هماهنگ
۳. بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص در زمینۀ آموزش ریاضیات و علوم کامپیوتر
۴. سکونت دائمی در شهر موردنظر
۵. دارا بودن امکانات لازم شامل فضای آموزشی مناسب، تجهیزات آموزشی، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم و اتصال به شبکۀ اینترنت

 مدارک مورد نیاز:
۱. تصویر مجوز آموزشگاه علمی آزاد از ادارۀ کل آموزش و پرورش استان
۲. معرفی‌نامه از ادارۀ آموزش و پرورش برای پژوهش‎‌سراهای دانش‌آموزی و خانه‌های ریاضیات
۳. سوابق آموزشی و مستندات مربوطه
۴. تصویر کارت ملی شخص متقاضی
۵. فرم تکمیل شده تقاضای نمایندگی

لازم به ذکر است متقاضیان فقط تا پایان مهرماه فرصت دارند فرم درخواست نمایندگی را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز به این مؤسسه ارسال فرمایند.

نمایندگانی که در دورۀ گذشته با دبیرخانه ریاضیات کانگورو همکاری داشته‌اند درصورت تمایل برای ادامۀ همکاری لازم است آمادگی خود را طی یک نامۀ رسمی اعلام کنند. دبیرخانه پس از ارزیابی عملکرد نمایندگی در دورۀ قبل نسبت به عقد قراداد سال جدید تصمیم‌گیری خواهد کرد.

چالش ویدئویی کانگورو

چالش ویدئویی کانگورو

دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو از تمامی شما دانش‌آموزان علاقمند به ریاضیات کانگورو دعوت می‌کند یک پیام ویدئویی برای این دبیرخانه ارسال کنید و نظرات خود دربارۀ این جشنوارۀ بین‌المللی ریاضی را بیان کنید. از فرستندۀ بهترین ویدئو با اهدای هدیه تقدیر خواهد شد ویدئوهای برتر در سایت و شبکه‌های اجتماعی ریاضیات کانگورو در ایران منتشر خواهد شد.

مهلت ارسال: پایان شهریور ۹۷

در این ویدئو می‌توانید به نکات زیر اشاره کنید:

یک خاطره از روز برگزاری ریاضیات کانگورو

یک خاطره از حل یک مسئلۀ جالب در ریاضیات کانگورو

تاثیر ریاضیات کانگورو بر علاقۀ شما به ریاضی

تاثیر ریاضیات کانگورو بر درک شما از ریاضی

برای این کار با تلفن همراه، در حالت افقی یک ویدئوی حداکثر ۱ دقیقه‌ای با کیفیت مناسب ضبط کنید و از طریق تلگرام یا ایمیل برای دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو ارسال کنید.

ایمیل دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو:  info@mathkamgaroo.ir 

تلگرام دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو: Mabna_fatemi@

فراخوان طراحی سؤال برای ریاضیات کانگورو ۲۰۱۹

دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو در ایران از همه دبیران محترم، اساتید گرامی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و دیگر علاقه‌مندان به ریاضیات دعوت می‌کند مسئله‌های پیشنهادی خود را برای جشنوارۀ بین‌المللی ریاضیات کانگورو ۲۰۱۹ تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ به این دبیرخانه ارسال کنند.

افراد علاقه‌مند می‌توانند حداکثر سه مسئلۀ ریاضی را طراحی و هر مسئله را در قالب فرم ویژۀ طراحی سؤال به صورت مجزا ذخیره کنند و سپس به ایمیل این دبیرخانه به نشانی info@mathkangaroo.ir ارسال کنند.

دریافت فرم ویژۀ طراحی سؤال

سؤال‌های دریافتی در کمیتۀ علمی دبیرخانه ریاضیات کانگورو بررسی و سؤال‌های مناسب (اصیل، خلاقانه و همسو با رویکرد ریاضیات کانگورو) انتخاب، ترجمه و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۱۹ ارائه خواهند شد. در کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو که هر سال با هدف انتخاب نهایی سؤال‌های جشنوارۀ ریاضیات کانگورو در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، ریاضی‌دان‌هایی از هر کشور، به بررسی تمام سؤال‌های پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت از بین آن‌ها ۲۴ یا ۳۰ سؤال در هر گروه را به عنوان سؤال‌های اصلی جشنواره در آن سال انتخاب می‌کنند. شایان ذکر است از زمان پیوستن ایران به انجمن جهانی کانگورو بدون مرز، هر سال تعدادی از سؤال‌های پیشنهادی ایران در بین سؤال‌های اصلی این جشنوارۀ بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

مؤسسۀ فرهنگی فاطمی امسال نیز مانند سال‌های گذشته در جشن پایانی ریاضیات کانگورو از طراحانی که سؤال‌های پیشنهادی‌شان برای ارائه به کنگرۀ جهانی انتخاب شود تقدیر به عمل می‌آورد و همچنین به طراحانی که سؤال هایشان در میان سؤال های اصلی مسابقۀ کانگورو ۲۰۱۹ قرار گیرد جوایز ویژه‌ای اعطا خواهد کرد.

سال گذشته ۲۰ سؤال از میان سؤال‌های ارسالی به دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو توسط داوران انتخاب شده و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸ ارسال شد. که از این تعداد سؤال، ۱ سؤال زیر انتخاب شد. گفتنی است از طراحان سؤال‌های انتخاب شده، در جشن پایانی دهمین دورۀ ریاضیات کانگورو، تقدیر خواهد شد:

سؤال خانم سکینه کاظمی از زنجان

برای آشنایی بیشتر با سؤال‌های جشنوارۀ بین‌المللی ریاضیات کانگورو، می‌توانید سؤال‌های دوره‌های اخیر این جشنواره را از پیوندهای زیر دریافت فرمایید.

مسئله ها و پاسخ‌های جشنوارۀ ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

دریافت پوستر

   

فراخوان طراحی سؤال برای ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو در ایران از همه دبیران محترم، اساتید گرامی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و دیگر علاقه‌مندان به ریاضیات دعوت می‌کند مسئله‌های پیشنهادی خود را برای مسابقهٔ بین‌المللی ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸ تا ۱۵ مردادماه ۱۳۹۶ به این دبیرخانه ارسال کنند.

افراد علاقه‌مند می‌توانند حداکثر سه مسئلۀ ریاضی را طراحی و هر مسئله را در قالب فرم ویژۀ طراحی سؤال به صورت مجزا ذخیره کنند و سپس به ایمیل این دبیرخانه به نشانی info@mathkangaroo.ir ارسال کنند.

دریافت فرم ویژۀ طراحی سؤال

سؤالات دریافتی در کمیتۀ علمی دبیرخانه ریاضیات کانگورو بررسی و سؤالات مناسب (اصیل، خلاقانه و همسو با رویکرد ریاضیات کانگورو) انتخاب، ترجمه و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸ ارائه خواهند شد. در کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو که هر سال با هدف انتخاب نهایی سؤالات مسابقهٔ ریاضیات کانگورو در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، ریاضی‌دان‌هایی از هر کشور، به بررسی تمام سؤالات پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت از بین آن‌ها ۲۴ یا ۳۰ سؤال در هر گروه را به عنوان سؤالات اصلی مسابقه در آن سال انتخاب می‌کنند. شایان ذکر است از زمان پیوستن ایران به انجمن جهانی کانگورو بدون مرز، هر سال تعدادی از سؤالات پیشنهادی ایران در بین سؤالات اصلی این مسابقۀ بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

مؤسسۀ فرهنگی فاطمی امسال نیز مانند سال‌های گذشته در جشن پایانی ریاضیات کانگورو از طراحانی که سؤالات‌ پیشنهادی‌شان برای ارائه به کنگرۀ جهانی انتخاب شود تقدیر به عمل می‌آورد و همچنین به طراحانی که سؤالات‌شان در میان سؤالات اصلی مسابقۀ کانگورو ۲۰۱۸ قرار گیرد جوایز ویژه‌ای اعطا خواهد کرد.

سال گذشته ۴۷ سؤال از میان سؤالات ارسالی به دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو توسط داوران انتخاب شده و به کنگرۀ جهانی ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷ ارسال شد. که از این تعداد سؤال، ۳ سؤال زیر انتخاب شد. گفتنی است از طراحان سؤالات انتخاب شده، در جشن پایانی نهمین دورۀ ریاضیات کانگورو، تقدیر خواهد شد:

سؤال خانم سکینه کاظمی از زنجان

             سؤال خانم سکینه کاظمی از زنجان

                         سؤال خانم نگار نصراله‌زاده از آذربایجان شرقی

برای آشنایی بیشتر با سؤال‌های جشنوارۀ بین‌المللی ریاضیات کانگورو، می‌توانید سؤال‌های دوره‌های اخیر این جشنواره را از پیوندهای زیر دریافت فرمایید. 

مسئله ها و پاسخ‌های جشنوارۀ ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷

دریافت پوستر

   

فراخوان ثبت‌نام در نهمین دورۀ روز و مسابقۀ بین‌المللی ریاضیات کانگورو در ایران ۲۰۱۷

ثبت‌نام مدارس و مراكز آموزشی در نهمین دورۀ روز و مسابقۀ رياضيات كانگورو آغاز شد. دبيرخانۀ رياضيات كانگورو از تمام مدارس و مراكز آموزشی دعوت می‌کند تا در این رویداد علمی بین‌المللی شرکت کنند.

بستهٔ فراخوان نهمین دورۀ ریاضیات کانگورو شامل پوستر، دفترچۀ راهنما، فرم ثبت‌نام اولیه و فرم سفارش منابع آموزشی از اوایل بهمن‌ماه برای مدارسی که در دورهٔ گذشتۀ این مسابقه شرکت کردند، ارسال خواهد شد.

سایر مدارس و مراكز آموزشی که مایل به دریافت بستۀ فراخوان هستند می‌توانند با دبيرخانۀ ریاضیات كانگورو تماس بگیرند یا مشخصات مرکز آموزشی خود را از طریق تلگرام به شماره ۰۹۲۱۲۹۵۴۲۰۳ ارسال فرمایند.
بستۀ فراخوان به صورت الکترونیکی نیز در سایت و کانال تلگرام ریاضیات کانگورو در دسترس و قابل استفاده خواهد بود.  

مدارس و مراكز آموزشی تا هفتۀ اول اسفندماه فرصت دارند فرم ثبت‌نام اوليه را تكميل و از طريق نمابر، ايميل یا تلگرام برای دبيرخانۀ رياضيات كانگورو ارسال كنند. در استان‌ها و شهرهایی که نمایندگی ریاضیات کانگورو تعیین شده است، مدارس می‌توانند فرم ثبت‌نام اولیه را پس از تکمیل به نمایندگی مربوطه تحویل دهند.

توجه:

نهمین دوره روز و مسابقۀ بین المللی ریاضیات کانگورو پنج‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

 شهریه ثبت‌نام برای هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان می‌باشد در مدارس یا مراکزی که حداقل ۳۰ شرکت کننده داشته باشند مسابقه در همان محل برگزار شده و در این صورت مبلغ ۳۰۰۰ تومان به ازای هر دانش‌آموز بابت هزینه‌های برگزاری به آن واحد تعلق می‌گیرد که این مبلغ در زمان ثبت‌نام از مبلغ شهریه کسر شده و باقیمانده پرداخت می‌شود و در صورتی که تعداد دانش‌آموزان شرکت کننده از یک واحد کمتر از ۳۰ نفر باشد، شرکت کنندگان به نزدیک‌ترین محل برگزاری متمرکز مسابقة ریاضیات کانگورو که متعاقباً اعلام خواهد شد معرفی می‌شوند.

• از مدارس و مراکز آموزشی تقاضا می‌شود در اسرع وقت نسبت به ارسال فرم ثبت‌نام اولیه و متعاقباً دریافت نام کاربری و کلمه عبور اقدام فرمایند. وارد کردن اطلاعات دانش‌آموزان تنها از طریق سامانۀ ثبت‌نام در سایت ریاضیات کانگورو تا ۲۰ اسفندماه امکان‌پذیر خواهد بود لازم به ذکر است سامانه ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان در حال آماده‌سازی است و تا نیمه اول بهمن‌ماه آماده خواهد شد.

 دريافت – دفترچۀ راهنمای نهمین دورۀ روز و مسابقۀ بين‌المللی رياضيات كانگورو در ايران

دريافت – پوستر نهمین دورۀ روز و مسابقۀ بين‌المللی رياضيات كانگورو در ايران

دريافت – فرم ثبت‌نام اوليۀ مدارس و مراكز آموزشی فایل pdf

 دریافت – فرم ثبت نام اولیۀ مدارس و مراکز آموزشی فایل  word 

دعوت به همکاری برای برگزاری نهمین دورۀ ریاضیات کانگورو ۹۶ – ۹۵

مؤسسه فرهنگی فاطمی از تمام علاقه‌مندان به توسعه و ترویج ریاضیات و علوم کامپیوتر دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند فرم درخواست نمایندگی را دریافت و پس از تکمیل، با سایر مدارک مورد نیاز به یکی از این نشانی‌های زیر ایمیل فرمایند.

 info@fatemi.ir یا info@mathkangaroo.ir 

مراکز زیر امکان دریافت نمایندگی مؤسسه فرهنگی آموزشی فاطمی در شهرهای مختلف کشور را دارند:

– آموزشگاه‌های علمی آزاد فعال

– خانه‌های ریاضیات فعال

– پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی فعال

 شرایط دریافت نمایندگی:

۱. داشتن حداقل ۳ سال سابقۀ آموزشی به ویژه در ارتباط با ریاضیات و علوم کامپیوتر

۲. داشتن سابقۀ موفق در برگزاری آزمون‌های هماهنگ

۳. بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص در زمینۀ آموزش ریاضیات و علوم کامپیوتر

۴. سکونت دائمی در شهر موردنظر

۵. دارا بودن امکانات لازم شامل فضای آموزشی مناسب، تجهیزات آموزشی، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم و اتصال به شبکۀ اینترنت

• مدارک مورد نیاز:

۱. تصویر مجوز آموزشگاه علمی آزاد از ادارۀ کل آموزش و پرورش استان

۲. معرفی‌نامه از ادارۀ آموزش و پرورش برای پژوهش‎‌سراهای دانش‌آموزی و خانه‌های ریاضیات

۳. سوابق آموزشی و مستندات مربوطه

۴. تصویر کارت ملی شخص متقاضی

۵. فرم تکمیل شده تقاضای نمایندگی

لازم به ذکر است متقاضیان فقط تا ۱۵ آذرماه فرصت دارند فرم درخواست نمایندگی را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز به این مؤسسه ارسال فرمایند.

دریافت فرم درخواست نمایندگی